Top 10 similar words or synonyms for ไทยมงคล

ลาวงษ    0.844042

ระเพชร    0.827253

นายรำร    0.821637

พรรคประชาราษฎร    0.820824

โตะตาหยง    0.819674

วรคาม    0.817361

รองโฆษกพรรค    0.816690

นทาทอง    0.816061

कभ    0.812748

purnakarya    0.812096

Top 30 analogous words or synonyms for ไทยมงคล

Article Example
ธำรงค์ ไทยมงคล ธำรงค์ ไทยมงคล ประกอบอาชีพทนายความ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคกิจสังคม และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี แต่แพ้ให้กับนายสุพล ฟองงาม จากพรรคไทยรักไทย
ธำรงค์ ไทยมงคล ธำรงค์ ไทยมงคล ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 (นายเชาวน์วัศ สุดลาภา) เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ระหว่างปี พ.ศ. 2535 ถึงปี พ.ศ. 2536 ต่อมาเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2539
ธำรงค์ ไทยมงคล นายธำรงค์ ไทยมงคล เป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 19 ซึ่งมีนายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี
ธำรงค์ ไทยมงคล ธำรงค์ ไทยมงคล เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2494 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา