Top 10 similar words or synonyms for แผนกธรรม

แผนกบาล    0.851731

ธรรมแผนกธรรม    0.760685

กงานศาลย    0.734639

ธรรมสำน    0.721266

ศาสนธรรม    0.712897

ฉายาบรรณ    0.709273

กงานคณะกรรมการศ    0.707520

กษาแบบสหศ    0.707471

คอลกร    0.707449

ตามกระบวนการย    0.707015

Top 30 analogous words or synonyms for แผนกธรรม

Article Example
พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ (ทองคำ คมฺภีโร) แผนกธรรม
พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) แผนกธรรม-บาลี
พระครูอินทสรวิสุทธิ์ (อินสม อินฺทสโร) - เป็นประธานอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรม ณ สำนักสอบวัดตาลชุม ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
พระครูอินทสรวิสุทธิ์ (อินสม อินฺทสโร) - เป็นประธานอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรม ณ สำนักสอบวัดเมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วัดมฤคทายวัน มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบัน