Top 10 similar words or synonyms for นายกมล

ตงศ    0.806130

นายประจวบ    0.805705

ญโชต    0.803168

ทองธรรมชาต    0.799306

นายโกศล    0.797454

นายประก    0.791910

ลาชโรจน    0.791468

นายประชา    0.787714

นวลมณ    0.787633

นายทอง    0.785521

Top 30 analogous words or synonyms for นายกมล

Article Example
รายพระนามและรายนามผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกมล ทัศนาญชลี (ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์)
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 1 นายกมล สุขคะสมบัติ
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 9 นายกมล ใสงาม
กมล จิระพันธุ์วาณิช นายกมล จิระพันธุ์วาณิช (เกิด 14 มีนาคม พ.ศ. 2475) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี 8 สมัย
ทางรถไฟสายแม่กลอง เมื่อวันที่1 เมษายน 2559 ณ สถานีรถไฟแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดเดินขบวนรถ สายแม่กลองเที่ยวแรก จากสถานีแม่กลอง –สถานีบ้านแหลม หลังจากปิดปรับปรุงทาง โดยมีนางจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน การรถไฟฯ พลตำรวจตรี จิระสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ และนายสุริยันต์ จิระศักดิ์สุนทร ปลัดจังหวัดสมุทรสงครามได้ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้ด้วย