Top 10 similar words or synonyms for ҳикоёти

менавишт    0.910478

мунтахаб    0.901068

шеърии    0.899798

ҳикояву    0.899523

қиссаву    0.899068

дастнависи    0.891493

достонҳо    0.884616

наврӯзнома    0.882186

дуҷилдаи    0.882089

очерку    0.880022

Top 30 analogous words or synonyms for ҳикоёти

Article Example
Баҳористон 3) дар ҳикоёти султонон;
Баҳористон 1) дар ҳикоёти орифон;
Калила ва Димна «Калила ва Димна» маҷмӯаи қиссаву ҳикоёти тамсилии пандомезест аз забони паррандагон ва ҳайвонот, ки масъалаҳои муҳимми ахлоқию иҷтимоиро дар либоси рамзу киноя фаро мегирад.
Адабиёти омиёна Адабиёти омиёна бо адабиёти хаттӣ (таълифии) форс-тоҷик пайванди устувор дошт. Доду гирифти дуҷониба миёни онҳо ҳамешагӣ буд. Адабиёти омиёна чандин асари адабиёти китобиро бо таҳрири хос ба доираи худ кашида аз сужету воситаҳои бадеии он истифода мекард. Адабиёти китобӣ низ аз осори омиёна, бавижа аз ҳикоёти он, пайваста кор мегирифт. Намунаи чунин асарҳо «Ҳафт кишвар»-и Фахрии Ҳиравӣ, «Маҳбуб-ул-қулуб»-и Бархурдори Фароҳӣ ва ғайра мебошанд. Дар ин асарҳо андешаву ангораи нависандагон бо ҳикоёти фаровони омиёна устувор гардидааст.
Аттор Маснавии «Мусибатнома» низ бар вазни «Мантиқ-ут-тайр» буда, аз 40 мақола, 374 ҳикоя, хотима ва 7530 байт иборат аст. А. дар он бо забони ҳол, на бо забони қол шарҳи сулуки ботини соликро бо овардани ҳикоёти бисёре матраҳ месозад.