Top 10 similar words or synonyms for химоя

дастгири    0.950008

тарафдорӣ    0.948408

танкид    0.942154

пешниход    0.940800

туҳмат    0.932481

махкам    0.928383

зоирон    0.928351

дармонӣ    0.925336

тадкик    0.920675

мурочиат    0.920182

Top 30 analogous words or synonyms for химоя

Article Example
Windows XP Истифодабарии системаи файлии EFS (Encrypting File System – сис-темаи файлии шифргузоришуда) дар Windows XP Professional ба химоя шудани маълумот имконият медихад. Ҳангоми истифодабарии EFS файлҳои дар диск сабтшаванда шифргузори мешаванд, то вакте, ки ба онхо дастрасшавии сахех татбик нашава.
Windows XP EFS (Encrypting File System) имконият медихад, ки маълумотхо дар диски сахт шифргузори шаванд. Хавфи рабуда шудани компютерҳои портативи калон аст, тавассути EFS бошад, бехатариро бо роҳи шифргу-зории киматхо дар диски сахти компютерҳои портативи баланд бардош-тан мумкин аст. Ин бехатари ахборотро аз дастрасшавии бегона химоя менамояд.
Амнияти экология Дар яке аз конфросхом байналлмилали Сзмони Миллали Мутахид кайд карда буданд,ки давлатхо бояд конунҳои зидди табъизии химоякунандаро пайдо созанд. ва пурзур кунанд то ба воситаи то ба воситаи онхи гуруҳои нисбатан суст, ашхоси гирифтори ВИЧ/СПИД ва маъюбонро дар секторҳои давлатию хусуси химоя кунанд.
Windows XP Системаи файлии шифргузоришуда (EFS) маълумотҳои хусусиро дар файлҳои бахши NTFS химоя менамояд. EFS – технологияи асосии шифргузории файлхо ва баркароркунии файлхо дар бахшҳои NTFS ме-бошад. Кушодани файл ва бо он кор кардан танхо ба истифодабарандае муяассар мешавад, ки онро шифргузори кардааст. Ин барои истифода-барандагони компютери чойивазкунанда хеле муҳим аст: хатто агар кулфшикан (взломщик) ба компютер дастрас шавад хам, он файлҳои шифргузоришударо кушода наметавонад. Дар Windows XP системаи файлии шифргузоришуда инчунин, файлу папкаҳои автономии (Offline Files and Folders)-ро дастгири менамояд.
Таърихи Чин Тахти фишори Великобритании, США и Японии хукумати ҷануб 26 сентября соли 1917 бо олмон чанг эълон кард ва умед дошт ки аз тарафи кудратҳои хоричи расман шинохта шавад. 3 октябр Сунь Ятсен дар Гуанчжоу «генералиссимусом Чини ҷануби» хонда шуд ва фармондехи Куваҳои мусаллахи федеротсиони ҷануби шуд. 7 октябри соли 1917 Сунь Ятсеназ номи Федератсияи музофотҳои ҷануби бо шиори химоя аз сарконун ба шимол чанг эълон кард.
Windows XP Барои бехатарии истифодабарандагон, ки сабтикайдии худро бо сиркалима химоя накардаанд, дар Windows XP Professional чунин сабт-ҳои кайди танхо ҳангоми дохилшави ба системаи компютер аз консоли он истифода бурда мешавад. Одатан, сабтҳои кайди бо сиркалимаҳои холи барои дохилшави басистема батаври масофави аз шабака манъ аст. Инчунин, дилхох амалиёти дохилшави ба система, гайр аз консоли физи-кии компютер низ манъ мебошад. Масалан, хадамоти дохилшавии дую-миро ба система барои огози кори барномахо тахти сабти кайди бо сир-калимаи холи истифодабарандаи локали истифода бурдан номумкин аст (RunAs).
Сироҷиддини Қумрӣ Сироҷиддини Қумрӣ нимаи дуюми асри XII (байни с.1237- 45) ба дунё омадааст. Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳо ӯ аз аҳли Мовароуннаҳр буда, шоири форсу тоҷик мебошад. Чузъиёти тарчумаи холаш равшан нест. Сироҷиддини Кумри шоири бебоку озодихох буда, ба мухити дарбор ва хокимону вазирон нафрат доштааст. Шоир дар ашъораш подшохони золим, вазирони беинсоф, садрҳои бедиёнат ва амалдорони магрури замонро зери танкид гирифта, бенавоёну камбагалонро химоя кардааст. Сироҷиддини Кумри боре аз авзои ногувори замон ва ахволи сахти одамон ба дод омада, ба хукмрони замон китъаи шикоят фиристода, ободии замону пойдории салтанатро ба серию пурии халқ вобаста донистааст:
Неъматулло Усмонов Дар мавзӯи «Лечение гнойных заболеваний с фурациллином» таҳти роҳбарии проф. З.П. Хоҷаев рисолаи номзадӣ химоя кардааст. Докторанти кафедраи ҷарроҳии госпиталии Институти давлатии тиббии № 1 ш. Ленинград ба номи И.П. Павлов (1964-1969). Дар мавзӯи «Клинико-морфологические изменения печени при портальной гипертензии до и после сосудистых и органных анастомозов» таҳти роҳбарии проф. Ф.Г. Углов рисолаи докторӣ дифоъ кардааст. Бори аввал дар СССР ваготомияи захми меъда ва рӯдаи 12 - ангушта, холангиоскопияи ташхиси интраҷарроҳии варами роҳҳои заҳрабарориро татбиқ кардааст. 80 пешниҳоди ратсионализаторӣ, шаҳодатномаи муаллифӣ ва ихтироот. Таҳти роҳбарии 31 нафар рисолаи номзадӣ ва 10 нафар рисолаи докторӣ дифоъ кардаанд. Ташаббускори таъсиси маркази муоянаи рагҳост. Неъматулло Усмонов Узви Ассотсиатсия ҷарроҳони торакалӣ ва дилу рагҳо (Британияи Кабир), узви АВУ (Институти Библиографияи Америка), узви Ассотсиатсияи ҷарроҳони Тоҷикистон (1985-1993), сармутахассиси ҷарроҳии дилу рагҳо ва шуш (1975-2000), узви раёсати Ҷамъияти умумиит. ҷарроҳон ва ҷарроҳони дилу раг (1988-1992), узви раёсати Фонди умумиит. шафқат ва саломатӣ ва раиси Фонди шафқат ва саломатии Тоҷикистон (1989-1992).
Муҳамадиев Даврон Факултаи педиатрии Донишгохи давлатии тибби Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Синоро хатм кардааст. (1992). Фаъолияти кори худро ба хайсаи ассистенти кафедраи ДДТТ шуруъ намуд солҳои 1991-1996 ба сифати муовини мудири лабараторияи марказии тиббии судии вазорати мудофиаи Чумхурии Тоҷикистон адои вазифа кард. Соли 1996 ба вазифаи чонишини раиси чамъияти Хилоли Ахмари Тоҷикистон таъин шуд ва то хол адои ин вазифа мекунад. Мухаммадиев соли 1998 рисолаи номзади ва соли 2003 рисолаи докториро дар мавзуи «Махсусиятҳои мадани иҷтимоӣ, тавсифоти клиники-рухи ва азнавбаркароркунии тиббии –иҷтимоии тоҷикзамони аз мухочират баргашта».химоя намудааст. Ба калами у зиёда аз 80 номгуй маколаҳои илми таалук дорад, ки аксарияти онхо дар мачлаҳои илмии Русияву соири мамлакатҳои хоричи нашр гардиданд. Соли 2005 Мухамадиев барои натичаҳои фаъолияти илмиаш ба чоизаи ба номи Исмоили Сомони дар чодаи илму техника шарафёб гардид.
Боғучорбоғ Аҳолии деҳа иборат аз 11533 нафар мебошад, қисми этники деҳа 93% тоҷикони ҳардури(баъзан ҳардуи навишта шудагист ин нодуруст аст) 7% туркони боғичорбоғиён иборат аст. Ахолии ин деха аз замонхои кадим дар ин чои сероб ва хубиклим омада ихтиери зист кардаанд. Бо омадани Хукумати Шўрави дар худуди Чумхурии Советии Социалистии Узбекистон монд. Мардуми сарбаланди ин минтака дар давоми тарихи худ хаку хукуки худро адоллатталабона ва сарбаландона химоя кардаистодааст. Бо ин хислатхояшон точикони богучорбоги холо хам машхуранд. Аз ин деха дар давоми хамин садсола ахолии зиеде ба хар чо куч бастанд. Масалан: ба минтакахои гуногуни чумхурии Узбекистон, Точикистон хато ба Россия. Точикони богучорбоги бо забони модарии худ ифтихор доранд ва он забони асосии гуфтугуи онхо ба хисоб меравад, гайр аз ин онхо забони узбеки ва базе русси ва англисиро низ медонанд. Онхо асосан дар шахрхои Дехконобод, Ғузор Қарши Деҳнав Тошкент ва Душанбе истикомат мекунанд. Мардуми мехмоннавоз,санатдуст ва мехнатдуст мебошанд. Асосан бо зироаткори, чорводори, гилему колинбофи, богпарвари ва тичорат машгул мебошанд. Чавонон руй ба илм оварда сохахои гуногуни онро тасаруф кардаистодаанд. Мардуми ин мавзе дар пухту пази хурокхои милли мохиранд. .