Top 10 similar words or synonyms for паҳлавии

бундаҳишн    0.879568

санскритӣ    0.861878

кутуби    0.854144

яштҳо    0.850453

ҳиндии    0.847423

манобеъи    0.846813

форсист    0.843548

омонимҳои    0.841963

ишқнома    0.841529

тарҷумаҳо    0.841430

Top 30 analogous words or synonyms for паҳлавии

Article Example
Каюмарс накӯкор  тасвир  шудааст.  Дар  тарҷумаҳои  паҳлавии 
Симин Беҳбаҳонӣ Симини Халилӣ, баъдҳо Симини Беҳбаҳонӣ ва гоҳ Симини Хилъатбарӣ ба соли 1927 дар маҳаллаи Ҳимматободи Теҳрон ба дунё омад. Падараш Аббос Халилӣ нависанда ва мутарҷиму рӯзноманигори маъруфи давраи Ризошоҳ (Паҳлавии аввал) ва авоили давраи Муҳаммадризо (Паҳлавии дуввум ва модараш ҳам Фахрузамои Арғун бонуе аҳли фарҳангу қалам буд.
Тоҷикон Дурустии ин сӯханро нависанда ва олими эронӣ Алиакбар Деҳхудо тасдиқ мекунад. Асли ин калимаи паҳлавии «ТОҶИК» мансуб ба қабилаи «тоҷ» аст, ки аз қабилаи Эрон буда:
Авесто Тарзи навишту талаффузи Авесто дар асли паҳлавии он "Апастак" буда, маънояш асос ва матн мебошад. Ин китоби муқаддас маҷмуаи асотир, матнҳои дини мазҳабӣ ва масъалаҳои илму ахлоқ ва фалсафа буда, ба арзиши бузурги динӣ, адабӣ ва фалсафӣ молик аст.
Шумон ҷорӣ шудани чор рӯдхонаи мусаффоро шунида, орзу мекунанд, ки то зудтар ин мавзеъро забт намоянд. Вақте ки дар авали асри У111 диёри Шумонро забт менамоянд, дар ҳақиқат мебинанд, ки ин сарзамин макони биҳиштосо ва аз чор тарафаш дар ҳисор (яъне дар иҳотаи кӯҳҳо) аст, фарёд мекашанд: – Мо ба Ҳисор расидем! Аз ҳамин давра номи паҳлавии Шумон ба
Ҷамоати Ҳисор Вақте ки дар авали асри У111 диёри Шумонро забт менамоянд, дар ҳақиқат мебинанд, ки ин сарзамин макони биҳиштосо ва аз чор тарафаш дар ҳисор (яъне дар иҳотаи кӯҳҳо) аст, фарёд мекашанд: – Мо ба Ҳисор расидем! Аз ҳамин давра номи паҳлавии Шумон ба
Рубоб Рубоб, рубоб сози торӣ – мизробии мусиқиест, маъмул дар байни халқҳои шарқ, алалхусус тоҷикон. Бино ба маъхазҳои адабӣ рубоб шакли муарраби қадимаи паҳлавии «Равода» буда. Маънои «Овози ҳазин бароваранда»-ро доштааст. Дар шарқ ва Европаи ғарбӣ бо шаклҳои "рабоб", "ребаб", "ребак" ва ғ. интишор шудааст.
Исфандгон Вожаи форсии исфанд (испанд) аз вожаи паҳлавии Spandarmat ва авастоӣ Spentaаrmaiti баргирифта шудааст. Ин вожа, ки дар авастоӣ Spentarmaiti омадааст номи чаҳоруми ампшоспанд аст. Вожаи мазкур аз ду бахш Spenta (сипатан, сипанд) ба маънои “покӣ” ва “муқаддас” ва Armaiti ба маънои “фурутанӣ” ва “бурдборӣ” ташкил шудааст. Маънои ин ду вожа бо ҳам “фурутанӣ, покӣ, муқаддас” аст. Вожаи мазкур дар порсии миёна ба гунаи Sapedormad ва дар форсии нав Сипедормаз ва Испедормаз исфанд шудааст.
Асотир Тасаввуроти эсхатологӣ (оид ба биҳишт, дӯзах, охират)-и эрониёни қадим эсхатологияи дини зардуштӣ мебошад. Мувофиқи он, равони мардум пас аз марг ба биҳишт ё дӯзах меравад. Барои ба дӯзах ё биҳишт рафтани мурдагон Митра, Рашн ва Сурӯш довар таъйин шудаанд. Онҳо гунаҳкор ё бегуноҳ будани мардумро муайян мекунанд. Мардум бояд аз болои пули Чинвот, ки чун мӯй борик аст, бигузаранд. Танҳо бегуноҳон аз он гузашта метавонанд. Тасвири дӯзаху биҳишт дар асари паҳлавии «Ардавирофнома» омадааст.
Занди Авесто Занд - (дар Авесто Занти ё Озаинти, ба маънии гузориш, тафсиру огоҳӣ), дар навиштаҳои паҳлавӣ мақсуд аз ин вожа матнҳои Авестоӣ ва ба вижа гузориши паҳлавии онҳост ва гоҳ барои равшании бештар «Занди Авесто» менависанд. Занди паҳлавӣ аз рӯи ривоятҳо аз ҷониби Адурбад Махраспандан дар асри IV баъд аз мураттаб шудани матнҳои Авесто эҷод карда шудааст. Навиштаҳои Занди паҳлавӣ ба ҷойи алифбои қадимаи авестои ба миён омада буд.