Top 10 similar words or synonyms for лутфалибеки

тасҳеҳи    0.942668

мулук    0.938257

маҳмудхоҷаи    0.935982

месуруд    0.934523

сутуда    0.930639

машҳадӣ    0.929204

ҳикоёт    0.928304

нахӯдак    0.926635

хомааш    0.926197

абӯҳафси    0.926080

Top 30 analogous words or synonyms for лутфалибеки

Article Example
Толиби Омулӣ 5. Лутфалибеки озар. Оташкада. с. 870.
Назирии Нишопурӣ Лутфалибеки Озар. Оташкада. – Теҳрон. С.711-738
Асҷадӣ Тибқи иттилоъи асари «Миръату-л-хаёл» Асҷадӣ зодаи шаҳри Ҳирот аст. Лутфалибеки Озар дар тазкираи худ «Оташкада» вайро аз шаҳри Қоин ба қалам додааст, вале ба гуфтаи Халилуллоҳи Халилӣ: - «Гумон меравад, ки қоъинӣ будани он далели восиқе надошта бошад». Муҳаммад Авфии Бухороӣ ва Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ зодгоҳи Асҷадиро Марви Шоҳиҷаҳон шуморидаанд. Давлатшоҳи Самарқандӣ ўро ҳиравӣ ва Ризоқулихони Ҳидоят қазвинӣ номидааст. Мураттибони китоби «Гулшани адаб» ва профессор Аҳмад Абдуллоев дар асараш - «Адабиёти форсу тоҷик дар нимаи аввали асри ёздаҳ» зодгоҳи ўро шаҳри Марв донистаанд.
Имомии Хиравӣ Имомии Хиравӣ яке аз донишмандони маъруфи замонаш буда, дар олами шеъру шоири унвони фахрии «Имомушшуарои»- ро соҳиб гаштааст, вале аз таълифоти илмиаш, зоҳиран, чизе боқӣ намондааст. Шоирону тазкиранависон Давлатшоҳи Самарқандӣ, Алишери Навоӣ, Лутфалибеки Озар ва Ризокулихони Ҳидоят ба шеъри Имомии Хиравӣ баҳои баланд додаанд. Яке аз шоирони ҳамасраш Маҷди Ҳамгар ӯро хеле ситуда ва бо муболига дар шоири аз Саъдӣ боло гузоштааст ( Дар шеваи шоири… ману Саъди ба Имомӣ нарасем).
Асадии Тўсӣ Асадии Тўсиро бо лақаби ифтихории «Ҳаким» ёд кардаанд, ки нишони эҳтиром ба фазлу дониши ўст.Дар тавсифи ў Шиблии Нуъмонӣ чунин навиштааст: «Дувумин тоҷдори иқлими сухан аст, соҳиби «Оташкада» ўро яке аз сайёроти ҳафтгонаи Султон Маҳмуд ба шумор овардааст» (Шеър-ул-аҷам, ҷилди1, саҳ.140).«Сайёроти ҳафтгона», яъне ҳафт ахтари дурахшони дарбори Султон Маҳмуд манзур аст. Бояд гуфт, ки тазкиранависон дар баёни аҳволу рўзгори Асадии Тўсӣ иштибоҳоти бисёр кардаанд. Аз ҷумла, сухани муаллифи «Оташкада» - Лутфалибеки Озар низ асос надорад. Асадӣ муносибате бо Султон Маҳмуд ва дарбори ў надошт.