Top 10 similar words or synonyms for дурагаи

сода    0.882121

зарф    0.855052

содда    0.851957

таркибӣ    0.851677

матоъ    0.842012

рангҳои    0.838933

феълҳои    0.834441

ҳайвонҳои    0.834374

реша    0.832620

мисӣ    0.831727

Top 30 analogous words or synonyms for дурагаи

Article Example
Лошак Лошак - бещтар ба асп монанд аст.Лошак одатан аз хачир (дурагаи хару модиён) майда ва камқуваттар мешавад.Лошакҳо кам ёфтанд.
Гӯсфанди тоҷикӣ Дар Тоҷикистон 200,6 ҳаз. сар гӯсфанди тоҷикӣ ва дурагаи онҳо, асосан дар ноҳияҳои Ҷ. Румӣ, Ёвон ва Хуҷанд парвариш карда мешавад. Қӯчқору мешҳои беҳтарини хушзоти
Бузи серпашми советӣ Бузи серпашми советн асосан барои истеҳсоли пашм парварида мешавад. Солҳои 1947—62 дар респуб-ликаҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон бо роҳи ҷуфтикунии бузҳои ҷойдории дуруштпашм ва зоти бузҳои ангорӣ рӯёндаанд. Дар натич,аи бо такаҳои ангарй ч,УФтй кардани Б.-х,ои дуруштпашми мах,аллй сифати пашми онх,о "хуб ва мах;сулнокиашои зиёд шуд. Пашмн Б.-и дурагаи наели якуми серпашми советй назар ба Б.' х,ои мах,аллй 51%, наели дуюм — 145% ва наели сеюм 3 маротиба зи¬ёд шуд. Пашми солонаи модабузи дурагаи наели I—1,3 кг, II—2,2 кг ва III—2,8 кг (бех,тарин модабу&х,о 2,2—2,5 кг), такадо —3,4 кг-ро таш-кил дод. Микдори пашми тарошша-вандаи Б-и дурагаи наели II ба 88,1 % ва дарозиаш ба 14,2 см расид, к,илаш кутох, вазни хоси пашм ба х,исоби миёна то 11,9% кам шуд.
Гӯсфанди маҳинпашми дарвозӣ Гӯсфанди маҳинпашми дарвозӣ - ба гурӯҳи гӯсфандҳои зотҳои гӯшту маҳинпашм тааллуқ доранд. Онҳо дар минтақаи кӯҳии ҷумҳурӣ бо усули ҷуфтикунонии мешҳои маҳаллии хеле ҳам каммаҳсули дарвозӣ бо қӯшқорҳои "зоти вертембергӣ" ва қирғизӣ, сипас дурагаи онҳо бо "зоти қӯшқорҳои қафқозӣ" офарида шудаанд (Лебедев И. Г., ва дигар). Дар онҳо ба андозаи бештар сифатҳои мусбии зотҳои авлодӣ таҷассум ёфтаанд.
Бузи ангорӣ Вазни пушташ 38—50 кг. Гӯшташ хушсифат. Аз пусташ муина,аз паш¬маш мохут, цолин, матоъҳои гуно-гуни баландсифати трикотажй ва г. тайёр мекунанд. Пусташ мулоим ва бадошт. Такай Б.-и ангориро ба¬рои бо бузҳои дуруштпащм чуфтй кардан истифода мебаранд. Пашми Б.-ҳои дурагаи аз онхо руида мо-нанди пашми худашон нимдурушт мешавад.
Гӯсфанди тоҷикӣ қӯчқорҳои зоти сароҷинӣ ва истифодаи насли дурагаи гӯсфандҳои линколнӣ – ҳисорӣ ба вуҷуд овардаанд. Гӯсфанди тоҷикӣ калонҷусса, сернасл ва тезрас буда, меш 70 – 124кг ва қӯчқор 118 – 162 кг вазн дорад. 60% - и вазни зиндаи онро гӯшту равған ташкил медиҳад. Вазни дунбааш 15 – 20 (бӯрдоқиаш то 35) кг мешавад. Гӯшташ серғизо ва хуштамъ аст. Пашми Гӯсфанди тоҷикӣ – нимдурушт, сафеди ҷилодори қолинбоб. Аз меш соле 3 – 5кг ва аз қӯчқор 4 – 7 кг пашм метарошанд, ки қариб 70% - и он пашми соф аст. Ба парвариши зоти гӯсфанди тоҷикӣ асосан Тоҷикистон, қисман Ӯзбекистон. ва баъзе хоҷагиҳои Туркманкистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Федаратсияи Русия машғуланд.
Бӯрдоқӣ Бӯрдоқӣ - гӯсфанди бо тарзи махсус (барои гӯшту равған) парво ва фарбеҳ кардашуда. Барои бӯрдоқикунӣ бештар барраҳои гӯсфандони зоти гӯшту пашмдеҳ, дурагаи гӯсфандони зоти маҳинпашму ниммаҳинпашми гӯшту пашмдеҳ мувофиқ аст. Бӯрдоқикунӣ баъди аз меш ҷудо кардани барра оғоз ёфта, дар 7 – 9 - моҳагӣ ба анҷом мерасад. Дар Ҳисор гӯсфандони думбадори болиғ ва қӯчқорҳои ахтаро низ бо мақсади гирифтани равғани карт бӯрдоқикунӣ (2 – 3 моҳ) мекунанд. Гӯсфандони бӯрдоқишаванда ҳангоми дуруст парво намудан ва аз рӯйи қоида додани хӯрок ҳар шабонарӯз 200 – 300г фарбеҳ мешаванд. Бӯрдоқии 8 – моҳа 45 – 50кг (гӯшти соф 44 – 46%) мешавад.
Аждардаҳон Қариб 50 намудаш дар минтақаҳои гарми иқлими ҷаҳон паҳн гардидааст. Соли 1940 ба Боғи ботаникии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон як намуди аждардаҳон – аждардаҳони бӯстонӣ (A. majus) оварда шуд. Алҳол онро дар боғу гулбоғ, хиёбону растаҳо парвариш мекунанд. Аждардаҳони бӯстонӣ гули равшанипарвард ва сармобардор аст. Аз тухм ва қаламча зиёд мешавад. Пояаш рост ва сершоху барг, то 1 м қад мекашад. Аз моҳи май – июн то фарорасии сармо шукуфта, тухм мебандад. Гултӯдааш хӯшамонанд, гулҳои алоҳидааш нисбатан калони мӯякдор (дарозиаш 3,5 см, бараш 3 см) ва хушбӯй, рангаш арғувонӣ, зард, сафед, сурх ва ғайра Алҳол 7 навъи он ба шароити иқлими Тоҷикистон мутобиқ гардонда шудааст. Тақрибан 3 – 4 рӯз пеш аз кишти тухмӣ ё шинондани кӯчати аждардаҳон, барои нест кардани алафҳои бегона ба ҳар га замин 4 л маҳлули трефлан мепошанд. Тухми аждардаҳонро ба замини нарму ҳосилхез дар чуқурии то 2 см (охири тирамоҳ; дар бӯстонҳо – зимистон) коштан беҳтар аст. Тухмиро баробари гарм шудани хок моҳи апрели ҳам коштан мумкин. Он баъди 12 – 14 рӯз неш зада мебарояд. Навъҳои зудраси аждардаҳон баъди 70 – 80 рӯз, деррасаш баъди 90 – 100 рӯзи коштани тухмӣ мешукуфанд. Кӯчаташро аввалҳои моҳи май мешинонанд. Аз навъҳои дурагаи гетерозисӣ навъи гултӯдааш калони камбаргу камшохи «Мадам Баттерфляй» рӯёнда шудааст; он дар ҳама гуна шароити обу ҳаво нағз месабзад. Аждардаҳон аз тортанаккана, трипс, ширинча, зиреҳаку нематодаҳо осеб дида, ба касалиҳои фузариоз, занбӯруғҳои гарда, занга, септориози барг, пӯсиши реша ва ғайра гирифтор мешавад. Тухми аждардаҳонро дар халтаҳои латтагин нигоҳ медоранд. Қобилияти сабзиши тухмӣ чанд сол маҳфуз мемонад.