Top 10 similar words or synonyms for диск

экзогенӣ    0.940691

дастрасшавии    0.937554

вохўрии    0.931712

онгоњ    0.931167

њангоми    0.919426

тақсимнашаванда    0.918053

юникод    0.917629

флеш    0.917297

нархгузорӣ    0.917204

монеа    0.916807

Top 30 analogous words or synonyms for диск

Article Example
Флеш диск Флеш диск, як расонаи ҷадиди захирасозӣ аст, ки бо вуҷуди кучак буданаш дорои зарфияти болоӣ аст. Дар флеш диск, аз ҳофизае истифода шудааст, ки аз қитъати ҳолат ҷомади электрикӣ сохта шудааст. Барои истифода аз флеш диск васл кардан ба порти USB кофӣ аст. Флеш диск, дар зарфиятҳои мутафовит сохта мешавад ва шояд рузе ҷойгузини диски сахт шавад. Флеш дискро Cooldisk низ меноманд.
DVD DVD (ди-ви-ди́, — диски оптикии рақамӣ) — барандаи информатсия дар намуди диск, ба компакт-диск аз рӯи намуд монанд аст, вале аз сабаби истифодаи мавҷҳои хурди лазерӣ назар ба компакт дискҳои оддӣ ҳаҷми калон дорад.
Энсиклопедияи Калони Советӣ Нашри сеюми «Энсиклопедияи Калони Советӣ», (солхои нашр 1969 – 1978) - аз 30 ҷилд иборат аст. Соли 2001 нашри сеюми Энсиклопедияи Бузурги шӯравӣ дар се компакт-диск (ширкати «Аутопан» сабт шудааст.
Windows XP Истифодабарии системаи файлии EFS (Encrypting File System – сис-темаи файлии шифргузоришуда) дар Windows XP Professional ба химоя шудани маълумот имконият медихад. Ҳангоми истифодабарии EFS файлҳои дар диск сабтшаванда шифргузори мешаванд, то вакте, ки ба онхо дастрасшавии сахех татбик нашава.
Маводи аслии филм Маводи аслии филм – негатив, контратип, нусхаи назоратии филм, нусхаи аслии фонограммаҳои аз нав сабтшуда, мусиқӣ, садоҳо, видеофонограмма-мастер, компакт-диск ва дигар маводе, ки дар шакли гуногуни моддӣ барои нусхабардории филм заруранд.
Windows XP Дар Windows XP Professional инчунин, технологияи шифргузори мавҷуд аст, ки маълумотҳои шахсиро дар диск ё шабакаҳо ҳимоя менамояд: масалан, EFS (Encrypting File System) ва технологияи калиди кушодаро номбар намудан мумкин аст.
Windows XP Азбаски EFS бо NTFS сахт муттахид гаштааст, шифргузори ва бар-карорнамои барои истифодабаранда ноаён ичро мешавад. Ҳангоми ку-шодани файл EFS ба таври автоматики мувофики хониши маълумотхо аз диск баркарор менамояд, ҳангоми сабтнамои бошад – маълумотхоро шифргузори менамояд. Бо файлҳои шифргузоришуда кор карда, истифо-дабаранда шояд нафахмад, ки у бо файли шифргузоришуда кор карда истодааст (ба шарте, ки истифодабаранда хуқуқҳои мувофик дошта бо-шад).
Таърихи VB 12. Нигоҳдории лоиҳа (ба диск навиштани он). Тугмаи Save Project –ро дар tool bar ё пункти Save Project/Save Project As… дар пункти меню File пахш менамоем. Даричаи робитавии нигоҳдории форма зери номи Label1 пайдо мегардад. Ин номро ба Fig01 иваз намуда, онро ба ягон директория менависем. Баъд даричаи робитавии нигоҳдории файли лоиҳа зери номи Project1 пайдо мегардад. Номи файлро ба Fig01 иваз намуда, онро дар ҳамон директория менависем. Файлҳои форма дар хотираи компютер бо ќисми иловагии номашон frm, файлҳои лоиҳаҳо бошад, бо ќисми иловагии номашон vbp нигоҳ дошта мешаванд.
Барномаи компютерӣ Барнома маҷмӯи маълумотҳо ва амрҳое мебошад, ки барои кор кардани ҳисобмошинҳои электронӣ ва дигар таҷҳизоти компютерӣ бо мақсади ба даст овардани натиҷаи дилҳоҳ, аз ҷумла маводди омодасозӣ, ки дар рафти таҳияи барнома барои компютер ба даст оварда шудаасту барои ҳосил кардани садо ва тасвирот имкон медиҳад, таъйин шудааст. Аксар вақт тимсоли барнома дар шакли модули иҷрошаванда (файли алоҳида ё гурӯҳи файлҳо) нигоҳ дошта мешавад. Аз ин тимсол, ки, одатан, дар диск ҷой мегирад, барномаи иҷрошаванда дар хотираи оперативӣ бо корандози барномавӣ таҳия мегардад. Дар барномасозии системавӣ барномаҳо чун маълумотҳо ва рамзҳои мошинӣ ифода карда мешаванд, ки протсессор барои иҷрои ягон кор амалӣ месозад. Дар ин маврид ду хусусият зоҳир мешавад: воқеъ гаштани барнома дар хотирот ва иҷроиши он аз ҷониби протсессор. Раванди коркарди таъминоти барномавӣ аз якчанд марҳилаҳо иборат мебошад, ки танҳо таҳия кардани рамзи барномавӣ барномасозӣ номида мешавад. Одатан, аксар вақт барномасозӣ гуфта тамоми коркарди таъминоти барномавиро мефаҳманд. Одамонеро, ки бо таъминоти барномавӣ машғуланд, барномасоз (таҳиягари барнома)меноманд. Баъзе забонҳои барномасозӣ бе компилятсияи пешакии барнома истифода гардида, ба рамзи мошинии дастури он бевосита дар вақти иҷроиш интиқол мекунанд. Матнҳои ибтидоии барномаҳои компютерӣ дар аксар забонҳои барномасозӣ аз рӯйхатти дастурҳое иборатанд, ки алгоритми воридшударо саҳеҳ тавсиф медиҳанд. Чунин усули барномасозӣ императивӣ номида мешавад. Аммо дигар методологияҳои барномасозӣ низ истифода мешаванд.