Top 10 similar words or synonyms for абулқосими

умари    0.920483

анварӣ    0.919020

абдулқодири    0.913850

унсурӣ    0.911083

асадии    0.910574

тӯсӣ    0.909703

ҳамноми    0.908943

шиблии    0.904263

кошонӣ    0.901875

тусӣ    0.900940

Top 30 analogous words or synonyms for абулқосими

Article Example
Абулқосими Диноварӣ Аз зодгоҳаш Диновар (шаҳре дар Эрон) солҳои 80 асри 10 ба Бухоро омад ва зиндагиву фаъолияташ дар ҳамин ҷо идома ёфтааст. Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳои адабию таърихӣ (масоли, «Ятимат-уд-даҳр»-и Саолибӣ) Абулқосими Диноварӣ яке аз шуаро ва котибону коргузорони маъруфи дарбори Сомониён буд. Дар масоили гуногуни адаб беш аз 30 ҷилд асар навишта будааст. Дар тазкираи Саолибӣ ва тазкираҳои дигар беш аз 90 байт аз ашъори Абулқосими Диноварӣ фароҳам омадаанд, ки онҳо шеърҳо дар жанри мадҳия, васф, ҳаҷв, шикоят аз пирӣ ва фарзандон, ки дар пиронсолӣ ба падар шафқат надоранд ва ғайра мебошанд. Васфияҳои Абулқосими Диноварӣ дар бораи себ, анор ва анвои дигари меваҷот, ки дар фаро расидани Меҳргон зеби хон мешаванд, китоб чун дӯсти вафодору мусоҳиби инсон басе ҷолибанд. Абулқосими Диноварӣ дар ашъораш аз санъатҳои бадеӣ – ташбеҳ, истиора, тавсиф ва ғайра истифода кардааст.
Абулқосими Қумӣ Абулқосими Қумӣ ибни Муҳаммад, маъруф ба Мирзои Қумӣ (1740, Гелон – 1836, Қум) — шоир ва донишманди эронӣ.
Абулқосими Бармакӣ Абулқосими Бармакӣ (соли таваллуд номаълум – қатлаш соли 998, Бухоро), вазири амир Мансур ибни Нӯҳи Сомонӣ. Аз Оли Бармакиён. Абулқосим Бармакӣ пас аз азли вазир Барғашӣ дар соли 388 қулла (998 м.) бар маснади вазорат нишаст. Абулқосим Бармакӣ вазири кордону фозиле буд ва дар пардохти муҷиботи дарбориёни амир Мансур сахтгирӣ менамуд. Маҳдуд кардани музди сипоҳиён боиси норизоияти аносири турки дарбор шуд. Дар натиҷа ӯро бо дасти ғуломони турк ба қатл расонданд.
Абулқосими Қумӣ Пас аз таҳсили улуми давр дар Ироқ ба Қум баргашт ва дар ин ҷо зиндагиву эҷод мекард. Ба ду забон – форсиву арабӣ оид ба фиқҳ, калом, ҳикмат, маонӣ ва ғ. асарҳои бисёри манзуму мансур эҷод кардааст. Яке аз асарҳои манзумаш – «Саволу ҷавоби Мирзои Қумӣ» дар замони зиндагии муаллиф шӯҳрат ёфта буд. Рисолаҳои Абулқосими Қумӣ «Қавонин», «Ғаноим», «Муршид-ул-авом» то ҳол аҳамияти худро гум накардаанд ва мавриди омӯзиши олимони эронӣ қарор доранд. Аз Абулқосими Қумӣ девони ашъор шомили 5 ҳазор байт боқӣ мондааст.
Абулқосими Диноварӣ Абулқосими Диноварӣ Абдуллоҳ ибни Абдурраҳмон (соли таваллуд номаълум — вафот 1000) — шоир ва адиби араб.