Top 10 similar words or synonyms for secret

beyond    0.906186

message    0.890881

concerning    0.890650

bible    0.888584

complete    0.885185

humanist    0.883248

muhammadan    0.881198

hubble    0.870765

earliest    0.870245

defining    0.870008

Top 30 analogous words or synonyms for secret

Article Example
యోగి రామయ్య A Search in Secret India, Paul Brunton, Rider & Company, 1934
గుప్త గుప్త లేదా గుప్తము [ guptamu ] guptamu. సంస్కృతం adj. Hidden, concealed, secret. గుప్తకేళి gupta-kēḷi. n. Secret pleasures, hidden delights. Name of a game, Hide and Seek. దాగిలిమూతలు. గుప్తి gupti. n. Concealment దాచుట.
రహస్యం తెలుగు భాషలో గూఢము అనే పదానికి వివిధ ప్రయోగాలున్నాయి. గూఢము [Skt.] n అనగా A secret. రహస్యము. adj. Hidden, secret, abstruse. దాచబడిన. గూఢచారి gūḍha-chāri. n. A secret emissary, a spy, an agent or messenger. గూఢజుడు gūdha-juḍu. n. One of unknown birth or uncertain parentage అనాధ. గూఢపాత్తు gūḍha-pāttu. n. Lit. One whose feet do not appear. A serpent, a snake, పాము. గూఢరత్నము gūḍha-ratnamu. n. A game among girls, like 'Hunt the slipper.' గూఢరత్నసికతాన్వేషణంబు. Vasu. iii. 37. గూఢ సాక్షి a witness who knows the real secret; or a secretly hired witness, నిజం తెలిసిన సాక్షి.
మై సీక్రెట్ గార్డెన్ ^ http://www.amazon.com/My-Secret-Garden-Nancy-Friday/dp/1416567011/ref=pd_cp_b_1_img
ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ [[దస్త్రం:Image of Air Force One, Secret Service Agents and the Presidential Limousine.jpg|thumb|కుడి|ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్, అధ్యక్షుడి కారు మరియు రహస్య సేవల విభాగ సిబ్బంది]]
గాట్‌ఫ్రీడ్ విల్‌హెం లైబ్‌నిట్జ్ ఇంతలో ఒక పెద్ద సమస్య వచ్చి పడింది. న్యూటన్ ఇదే విషయాన్ని లైబ్‌నిట్జ్ కన్నా పదేళ్ళు ముందుగా కనుక్కున్నాడు! అయితే దానిని కొద్దిమంది మిత్రులకి మినహాయించి గోప్యంగా ఉంచాడు. నిజానికి లైబ్‌నిట్జ్‌కి రాసిన రెండు ఉత్తరాల్లో దీనిని ప్రస్తావించాడు కాని, రహస్యపు లిపిని (secret code) వాడాడు!
సత్య సాయి బాబా బాబా చూపే కొన్ని "మహిమ"లను తాను కూడా చేయగలనని 2004లో "Secret Swami" అనే బి.బి.సి. కార్యక్రమంలో చెప్పాడు (చేతివాటం ద్వారా కొన్ని వస్తువులు తెప్పించడం, నోట్లోంచి ఒక లింగం తీయడం వంటివి). అయితే కొందరు బాబా విమర్శకులు కూడా బాబాకు కొన్ని అసాధారణ శక్తులున్నాయని అంగీకరిస్తున్నారని అదే కార్యక్రమంలో చెప్పబడింది.
మంత్రము తెలుగు భాషలో మంత్రము పదానికి వివిధ ప్రయోగాలున్నాయి. మంత్రము నామవాచకంగా A sacred text or hymn. A verse sacred to some deity, used as a prayer. A spell, a charm, incantation అని అర్ధం. జాలవిద్య. Secret consultation, secret counsel. రహస్యము, గూఢోక్తి. రహస్యపు మాట. Help in a woman's confinement, ప్రసవోపాయము. మంత్రపుష్పము consecrated flowers. మంత్రక్షతలు blessed rice, i.e., rice over which incantations have been pronounced. నీ దివ్యనామ మంత్రిము చేత by the force of thy blessed name. మంత్రణ or మంత్రణము n. అనగా A secret consuḷtation, రహస్యాలోచన. మంత్రకాడు లేదా మంత్రవాది n. అనగా A magician, conjurer. మాంత్రికుడు. ఇంద్రజాల విద్య నెరిగినవాడు. మంత్రసాని లేదా మంతరసాని n. అనగా A midwife, మంత్రసానితనము n. Midwifery. ఉదా: మంత్రసానికి ఒళ్లు దాచగలవా can you conceal the truth from your midwife? మంత్రాంగము n. Machination, trickery. తంత్రము. మంత్రి n. A minister, a counsellor, or adviser, బుద్ధి సహాయుడు. The queen at chess. మంత్రించు లేదా మంతిరించు v. n. అనగా To charm, or perform magic spells over. మంత్రము చేయు.
మై సీక్రెట్ గార్డెన్ స్త్రీల లైంగిక కల్పనలను ఉత్తరాల ద్వారా, ఆడియో టేప్ ల ద్వారా, ముఖాముఖిల ద్వారా తెలుసుకొని సంగ్రహింపబడిన ఆంగ్ల పుస్తకం. ఆంగ్లంలో ఈ పుస్తకం పూర్తి పేరు "My Secret Garden: Women’s Sexual Fantasies". రచయిత్రి పేరు న్యాన్సీ ఫ్రైడే. ఈ వివరణలు పుస్తకంలో గదులుగా అమర్చబడ్డాయి. పురుషుల వలె స్త్రీలకి కూడా లైంగిక కల్పనలుంటాయని ఈ పుస్తకం వివిరించినది. స్త్రీ లైంగిక తత్వానిపై అది వరకు ఉన్న అభిప్రాయాలని పటాపంచలు చేసింది.
సత్య సాయి బాబా ముఖ్యంగా లైంగిక ప్రవర్తన గురించిన బి.బి.సి.లో వచ్చిన నిందలు పూర్తిగా ఆధార రహితమని అశోక్ భగాని వివరించాడు. ఎందుకంటే ప్రైవేటు దర్శన సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు గాని, మిత్రులు గాని తప్పక భక్తునికి తోడుగా ఉంటుంటారు. కేవలం ఇద్దరు పాశ్చాత్యుల కథనం ఆధారంగానే "Secret Swami" అనే బిబిసి డాక్యుమెంటరీ తయారయ్యిందనీ, తన దీర్ఘకాలిక పరిశీలన ప్రకారం అటువంటి ఘటనలకు అవకాశమే లేదనీ మరొక విద్యార్థివివరించాడు.