Top 10 similar words or synonyms for zinksulfat

bortrifluorid    0.864130

litiumklorid    0.859335

propanal    0.850366

tennoxid    0.849258

acetylklorid    0.844849

klorsyra    0.844703

etyn    0.843635

dinatrium    0.840808

hypofosforsyra    0.840671

kvävetetroxid    0.840242

Top 30 analogous words or synonyms for zinksulfat

Article Example
Zinksulfat Zinksulfat kan framställas genom att direkt lösa upp zink i svavelsyra eller genom att tillsätta zink i en kopparsulfat-lösning.
Zinksulfat Zinksulfat bildar glasliknande, genomskinliga, rombiska kristaller, som är lättlösliga i vatten. Den tekniska kvaliteten kan innehålla små mängder olika föroreningar av bl.a. järn, koppar, mangan och kalk.
Zinksulfat Zinksulfat är ett salt av zink och sulfat-joner med formeln ZnSO. Det förekommer naturligt i mineralen galitzensten, goslarit m.fl. Goslarit innehåller kristallvatten, ZnSO⋅7HO.
Zinksulfat Det kan även framställas genom rostning av zinkblände. Efter utlakning av reaktionsmassan med vatten utvinns det genom indunstning och kristallisation.
Zinksulfat Förutom vara av teknisk kvalitet framställs även kemiskt rent zinksulfat, som bildar färglösa, genomskinliga kristaller, som lätt vittrar i luft och är lättlösliga i vatten, men nästa olösliga i alkohol. Vattenlösningen reagerar surt och fäller ut proteiner.
Zinksulfat Meyers varulexikon, Forum, 1952
Goslarit Goslarit, ZnSO•7HO, är ett mineral av vattenhaltigt zinksulfat, som bildas då de olika mineralen zinkblände eller wurtzit (båda är zinksulfid) vittrar (oxideras). En äldre benämning är zinkvitriol.
Daniells element Daniells element eller "Daniells stapel" är ett av John Frederic Daniell uppfunnet, mycket använt galvaniskt element med elektroder av zink och koppar. Zinkelektroden (zinksulfat) är omgiven av svavelsyra och befinner sig i en porös lercell. Denna är nedsänkt i en kopparvitriollösning som innehåller kopparelektroden.
Litopon Litopon framställs genom att tillsätta bariumsulfid (BaS) till en lösning av zinksulfat (ZnSO), varefter den tvättas, torkas, blandas med ammoniumklorid (salmiak; vanligen 3 % tillsats) och glödgas utan lufttillträde. Medan massan ännu är varm hälls den i vatten, torkas åter och mals. Genom denna glödgningsprocedur får pigmentet bättre täckförmåga.
Koboltgrönt Koboltgrönt, "Pigment Green 19 (C.I. 77335)", CoZnO, även "Rinmans grönt", "sachsiskt grönt" eller "grön cinnober", är en grön färg som kan framställas genom att fälla en lösning av en blandning av zinksulfat och koboltsulfat med natriumkarbonat och därefter torka och glödga fällningen.