Top 10 similar words or synonyms for zamiaceae

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for zamiaceae

Article Example
Zamiaceae Zamiaväxter bildar korta, korallformiga rötter i jordytan. Dessa innehåller symbiontiska cyanobakterier som fixerar kväve från luften. Detta är utbrett hos alla kottepalmer. Alla kottepalmer, inklusive Zamiaväxterna, är giftiga.
Zamiaceae Zamiaväxter (Zamiaceae) är en av tre familjer i divisionen Kottepalmer. Inom familjen zamiaväxter finns åtta släkten (ibland räknas nio), vilka är "Encephalartos", "Dioon", "Macrozamia", "Lepidozamia", "Ceratozamia", "Microcycas", "Zamia" samt "Chigua". Sammanlagt omfattar Zamiaväxter 126 arter. Alla är långsamväxande vedartade med en ovanjordisk (ibland underjordisk) stam. Bladen är parbladigt sammansatta och bladflikarna är parallellnerviga.
Zamiaceae Liksom andra kottepalmer har de makrosporofyll (blad som bär honor) och mikrosporofyll (blad som bär hannar). Mikrosporofyllen är samlade i täta kottar, en eller flera på varje stam. Markosporofyllen är sköldformiga och sitter också de samlade i kottar (till skillnad från Cycas). Dessa honkottar kan bli mycket stora, upp till 60 cm långa och 45 kg tunga. Fröna som bildas i dessa kottar är ofta röda och har ett köttigt yttre lager som lockar djur. Det är dock inte fråga om en frukt, eftersom sådana bara finns hos blomväxter.
Ceratozamia Ceratozamia är ett släkte av kärlväxter. "Ceratozamia" ingår i familjen Zamiaceae.
Macrozamia Macrozamia är ett släkte av kärlväxter. "Macrozamia" ingår i familjen Zamiaceae.
Zamia Zamia är ett släkte av kärlväxter. "Zamia" ingår i familjen Zamiaceae.
Chigua Chigua är ett släkte av kärlväxter. "Chigua" ingår i familjen Zamiaceae.
Encephalartos Encephalartos är ett släkte av kärlväxter. "Encephalartos" ingår i familjen Zamiaceae.
Dioon Dioon är ett släkte av kärlväxter. "Dioon" ingår i familjen Zamiaceae.
Lepidozamia Lepidozamia är ett släkte av kärlväxter. "Lepidozamia" ingår i familjen Zamiaceae.