Top 10 similar words or synonyms for xylocain

nicorette    0.644816

astrazeneca    0.609251

tandkräm    0.601788

orexo    0.595383

gambro    0.594360

ipren    0.594111

pfizer    0.586629

losec    0.583603

lidokain    0.580845

fordonsindustri    0.580757

Top 30 analogous words or synonyms for xylocain

Article Example
Astra Den första större exportframgången blev Xylocain från 1948.
Lidokain År 2001, två år efter att Astra slagits ihop med brittiska Zeneca, sålde AstraZeneca tillverkningsrätten av Xylocain för tandvård till amerikanska Dentsply för 1,3 miljarder kronor, medan man behöll äganderätten till varumärket samt tillverkningen av Xylocain för medicinska ändamål.
Nils Löfgren I början av 1940-talet utvecklade Löfgren lokalbedövningsmedlet Xylocain tillsammans med sin assistent Bengt Lundqvist på Stockholms högskola. År 1943 sålde Lundqvist och Löfgren rättigheterna till Xylocain till Astra för 15 000 kronor plus royalty på fyra procent av försäljningen under 17 år. Astra lanserade preparatet 1948 med stor framgång.
Lidokain Lidokain, "2-(dietylamino)-"N"-(2,6-dimetylfenyl)acetamid", är en aktiv substans i läkemedel, bland annat Xylocain, Xylocain adrenalin och EMLA. Lidokain är ett lokalbedövningsmedel som kan användas för smärtlindring av sår och sprickor i hud, smärtor i munhåla och som lokalbedövning av nerver i huden och ryggmärgskanalen vid kirurgiska ingrepp. Lidokain används även för behandling av allvarliga hjärtrytmrubbningar och vid långvariga epileptiska anfall.
Bengt Lundqvist (kemist) Bengt "Lunkan" Lundqvist (född 1922, död 1953) var en ung svensk kemist som i början av 1940-talet utvecklade lokalbedövningsmedlet Xylocain tillsammans med sin chef Nils Löfgren på Stockholms högskola. En avgörande del i utvecklingen var Lundqvists experiment på sig själv med substansen, som först hade beteckningen LL30. 1943 sålde Lundqvist och Löfgren rättigheterna till Xylocain till Astra för 15 000 kronor plus royalty på fyra procent av försäljningen under 17 år. Astra lanserade preparatet 1948 och som hade stor framgång med det.
Lidokain Förvärvet av rättigheterna till lidokain brukar betecknas som den viktigaste händelsen i Astras historia. Astra döpte medlet till Xylocain genom att kombinera namnet på den viktigaste beståndsdelen, xylidine, med efterleden -cain. Det lanserades 1948, så snart patentet beviljats, och marknadsfördes främst som lokalbedövningsmedel för tandläkare, och blev en stor internationell framgång, inte minst i USA. Redan 1954 hade påven Pius XII behandlats för hicka med Xylocain, och medlet fick stor publicitet 1960 när USA:s president Eisenhower behandlades för sina hjärtproblem med det.. Under 1950- och 1960-talen utgjorde försäljningen av Xylocain i USA en stor del av Astras vinst och betalade för bolagets fortsatta forskning, som så småningom resulterade i ytterligare två nya stora internationella framgångar: hjärt/kärl-medlet Seloken på 1970-talet, och magsårsmedlet Losec i slutet på 1980-talet.
Lidokain I Xylocain adrenalin används lidokain tillsammans med adrenalin. Detta är ett av de vanligaste bedövningsmedel som används av tandläkare i Sverige. Det är populärt då det med adrenalininnehållet gör att bedövningens verkningstid förlängs på grund av adrenalinets vasokonstriktoreffekt – lidokainet förs ej lika fort bort med blodbanan. Denna effekt kan även bidra till mindre blödning.
Karl Arne Wegerfelt Wegerfelt gjorde en snabb karriär inom Astra. 1947 blev han verkställande direktör för dotterbolaget A/S Norsk Astra. 1953 blev han Astras vice VD, och 1957 företagets VD. Han stannade på posten ända till 1977, då han utsågs till styrelsens hedersordförande.
Under Wegerfelts tid som VD skedde en omfattande internationell expansion byggd på Xylocain. I början av 1960-talet inträffade Neurosedynskandalen, där ett läkemedel som Astra sålde på licens från det tyska företaget Grünenthal visade sig orsaka missbildningar när det användes av gravida kvinnor.