Top 10 similar words or synonyms for wälb

streu    0.684074

gröneborg    0.681075

häradssäter    0.656155

stolsbroder    0.655422

storliga    0.655187

kyrkvaktaren    0.652681

skränt    0.650273

hæffner    0.649987

trägård    0.648458

trymheim    0.643330

Top 30 analogous words or synonyms for wälb

Article Example
Jungfrugatan Den jungfru som gett anledning till namnet Jungfrugatan ("Jungfrugrenden år 1655, Jungfrughatan år 1659, Jungfru gränden år 1666, Jungfrugatan år 1733") är med all säkerhet Sigrid Banér, syster till Johan Banér. Hon omtalas 1668 som tomtägare i kvarteret Jungfrun. Nära Östermalmstorg och kyrkan låg Wälb. Jungfru Sigrid Baners trädgård. Den omnämns 1725 som "Stora trädgården fordom Jungfru Trädgården kallade". Gatan har också kallats Timmermansgatan ("Timbremansgatan"), anledningen torde vara att Päder Erijksson timbreman var tomtägare i kvarteret "Sjöhästen" i närheten.
Stora och Lilla Pryssan Lilla Pryssan, en stolpkvarn, låg i kvarteret "Kattfoten Större" i hörnet nuvarande Bastugatan och Timmermansgatan. Kvarnen hade olika namn: ”Gudmund Spakz kvarn” (1669), Spakens kvarn (1672) och i Holms tomtbok från 1679 heter den ”Wälb. Hr. Assessorn Erne Crantz kvarn”. Intill redovisar Holm ”Hr. Erne Crantz möllnare gård”. Med Erne Crantz avses samma person som Gudmund Spakz eller Spaak, adlad Ehrencrantz. På Petrus Tillaeus karta från 1733 är kvarnen redovisat som ”Lilla Pryssan” (litt. ”e”). På 1800-talet är den okänd.
Wuddska gravvalvet Wuddska gravvalvet återfinns under en slät gravsten av röd kalksten framför dörren in till sakristian i Jäders kyrka i Södermanland. Gravstenen är välbevarad och hade ursprungligen fyra lyftringar av järn. Dessa togs dock bort 1934. Denna gravsten täcker nedgången till familjen Wudds gravvalv. Stenen har måtten 193 x 120 cm och har följande inskrift: ""Denna sten och under / warande graff hörer / Till den Edele och Wälb. / Paul Wudd till Strand och Stora Swinebij sampt / Hans Arffuingar Anno / 1651 den 28 oktober / PWAMP"." Enligt C.G. Österbergs anteckningar 1872, ligger den ovan nämnda gravstenen över en trappa, som leder ner åt öster till gravvalvet. Gravvalvet, som tidigare tillhörde familjen Oxenstierna, har kommit att användas av de släkter som ägt och bebott Strands herrgård från och med familjen Wudd till och med familjen Reuter (till 1848).
Sigrid Gustafsdotter Banér Jungfrugatan i Stockholm, där hon var tomtägare, ska ha fått sitt namn efter henne. Banérgatan på Östermalm i Stockholm har fått sitt namn efter Sigrids bror, fältmarskalken Johan Banér. Namnet Banér har också lokal anknytning. Flera söner till deras avrättade far Gustav Banér ägde tomter inom stadsdelen på 1600-talet, i trakten kring Humlegården och Östermalmstorg. Sigrid Banér är med all sannolikhet den "högvälborna jungfrun", som gett anledning till namnet Jungfrugatan. Hon var en adlig (därav "Högvälboren") och ogift (därav "jungfru") kvinna. Året före sin död, 1668, omtalas hon som tomtägare i kvarteret "Jungfrun", mellan Jungfrugatan och Sibyllegatan respektive Linnégatan och Kommendörsgatan. Nära torget och kyrkan låg "Wälb. Jungfru Sigrid Banérs trägårdh". Sigrid ägde också denna trädgård som låg närmare torget och kyrkan. Trädgården omnämns 1725 såsom "Stora Trädgården fordom Jungfru Trädgården kallad". Intill gatan omtalas på 1700-talet kvarnarna "Lilla Jungfrun" och "Stora Jungfrun".