Top 10 similar words or synonyms for uretan

litiumklorid    0.859173

inosin    0.851068

medelstarka    0.850232

isopentanol    0.848632

etyn    0.848200

μr    0.843985

sorbitolsirap    0.840533

vasslepulver    0.839570

gabapentin    0.839324

laktitol    0.838450

Top 30 analogous words or synonyms for uretan

Article Example
Uretan Genom kokning av en vattenlösning med soda och jod uppstår en lukt av jodoform och utfällning av gulaktiga kristaller.
Uretan Uretan är, när det används som antifrysmedel betydligt mera skonsamt än det mera korrosiva vägsaltet som används av Vägverket. Uretan bör inte förväxlas med glykol som används för avisning av flygplan.
Uretan Trots namnet så ingår den inte i den plast som går under namnet uretanplast eller polyuretan.
Uretan Meyers varulexikon, Forum, 1952
Uretan Uretan eller "etylkarbamat" är en kemikalie som används för avisning av landningsbanan på flygfält. Kemiskt är det en ester av karbaminsyra, och amingruppen från karbaminsyra gör att det också är en amid.
Uretan Uretan bildar vita kristaller, som smälter vid 50–51 °C. Det är lättlösligt i vatten, etanol, eter, kloroform och glycerol, men svårlösligt i feta oljor och avdunstar fullständigt vid upphettning.
Uretan Det har tidigare använts för medicinskt bruk, bland annat som ett milt sömnmedel, vilket upphörde efter det att ämnet konstaterats vara cancerframkallande.
Textilfiber Under 1960-talet kom tre nya fiber, som på olika sätt ökade komforten: uretan (mer känt under handelsnamnet Lycra), Aramidfiber, som var en polyamid som stod emot värme, samt para-aramid (mer känt under handelsnamnet Kevlar) introducerades alla på marknaden. På sjuttiotalet kom andra frågor på tapeten, såsom flamsäkerhet. Oljekrisen 1973 ledde till att produktionen av syntetfibrer effektiviserades.
Oswald Schmiedeberg År 1875 följde den första genomförda kemiska och farmakologiska undersökningen av hjärtmedlet digitalis. Ytterligare kan nämnas upptäckten av koffeinets muskelverkan och dess samt teobrominets urindrivande verkan; arbeten över narkotika och kombination av dessa med en ammoniakrest, till exempel i uretan (och senare veronal), för att motverka narkotikas deprimerande effekt på andning, hjärta och blodtryck. I samband med studier över kamferns verkan och förhållande i organismen upptäckte Schmiedeberg kamferns och många andra aromatiska ämnens bindning vid i kroppen bildad glykuronsyra, en släkting till organismens eget kolhydrat, glykogenet; i bindning vid glykuronsyran kan aromatiska och andra ämnen utsöndras genom njurarna utan att skada dessa.
Polyuretan Polyuretaner är produkter som genom polyaddition bildats av di- eller polyisocyanater med en di- eller polyfunktionell alkohol (polyol). De flesta polyuretaner är gjorda från tre startmaterial, långkedjiga polyoler, diisocyanat och en kedjeförlängare. En polyuretan gjord av dessa material har segmenterad struktur, blocksampolymer. Där finns ett mjukt parti med polyoler med svaga krafter inom kedjan, detta parti är uppringlat. Där finns även ett hårt parti som bildats genom en reaktion mellan dioler och diisocyanat. De hårda segmenten har starka krafter i kedjan såsom vätebindningar och dipoler, som beror på den stora mängden polära grupper – uretan och urea.