Top 10 similar words or synonyms for stjärnarp

sallinge    0.807297

norraryd    0.805213

weijber    0.804917

emmekalvs    0.796400

lämminge    0.795546

älmtaryd    0.795527

drejø    0.794349

hognerud    0.794317

barksäter    0.793951

mjölkeröd    0.792847

Top 30 analogous words or synonyms for stjärnarp

Article Example
Kilian Zoll Kilian Christoffer Zoll, född 29 september 1818 i Hyllie, nära Malmö, död 9 november 1860 på Stjärnarp, Halland, var en svensk konstnär. Han tillhörde Düsseldorfskolan och målade folklivsbilder, landskap, altarbilder, porträtt samt barnskildringar.
Stjärnarps säteri Grundläggaren av Stjärnarp var drottning Kristinas gunstling, hovrådet Johan Silfverstjerna, som 1651 köpte "Klastrup", som det då hette. Sedan Klastrup 1653 ödelagts genom åskeld, anlade han en ny huvudgård i närheten av den förra och gav den namnet "Stjernerup", sedermera "Stjernarp". Hans dotter Helena, gift med landsdomaren Peter Duréel, sålde Stjärnarp 1686 till sin svåger. Genom gifte övergick gården därefter till släkten Cederkrantz, som 1806 sålde den till friherre Jakob Kjell Bennet, som dock redan 1808 avyttrade den till Peter Möller på Skottorp. År 1813 köptes det av kommerserådet Anders Jöran Hammar, som uppförde den nuvarande huvudbyggnaden samt anlade de sedermera försålda avelsgårdarna Andersfelt och Fladje. Därefter gick gården genom flera händer och såldes 1851, sedan även säteriet Alslöv frånsålts, till kammarherren friherre David Erik Stierncrona (1820-1900). Han erhöll året efter rättighet att överflytta fideikommissrätten från Åkeshovs slott i Bromma socken i Uppland till Stjärnarp. Fideikommisset avvecklades 1927 då den siste fidiekommissarien avlidit ogift, och godset övergick som vanligt arv till hans systrar som samma år sålde godset till den äldsta systerns dotterson friherre Carl-Magnus Hermelin. Genom arv är Stjärnarp numera i familjen Hamiltons ägo.
Fyllinge Vid Fyllinge startades 1894 ett andelsmejeri, Fyllinge mejeriförening, som tog emot mjölk från många smågårdar men även från godsen Kistinge, Stjärnarp och Brunskog. Mejeriet lades ner 1942 då det nya Centralmejeriet i Halmstad var uppfört. Mejeriet köptes 1944 av Snöstorps Andelstvättstugeförening och det bedrevs tvättinrättning fram till i början av 1990-talet. En mindre lanthandel har funnits i Fyllinge under perioden 1918-1968.
Wallbergs Fabriks AB Isak Reinhold Wallberg flyttade till Halmstad 1823 och startade då ett färgeri. 1826 köpte han även en mindre klädfabrik i centrala Halmstad vid Nissan där hotell Scandic Hallandia nu ligger, och levererade kläder till armén, när Hammars Klädesfabrik i Stjärnarp lades ner. Fabriken växte snabbt och hade redan i början av 1830-talet ett 30-tal arbetare. 1843 uppfördes en något större fabriksbyggnad på samma tomt, men redan efter några år var även den för liten. År 1850 tillträdde sönerna Isak och Wilhelm Wallberg som ledare för företaget och fabriken flyttade då norr om Halmstad till ett område som kallades Slottsmöllan och där en gammal kronokvarn tidigare legat vid vattenfallen nedanför Övraby. Wallberg avled redan 1852, och 1857 ombildades företaget till aktiebolag. Fabriken förstördes 1861 av brand, och en helt ny fabrik måste då uppföras. Som belysning användes då gasljus, något som då var något helt nytt för en fabriksbyggnad i Sverige. Vid denna tid hade fabriken omkring 300 anställda.