Top 10 similar words or synonyms for stålverken

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for stålverken

Article Example
SSAB Under 1988 omorganiserades återigen SSAB. Stålverken i Luleå och Borlänge slogs ihop till dotterbolaget
Erzberg Erzberg är ett berg i Eisenerz i den österrikiska delstaten Steiermark. Erzberg ligger i Eisenerzalperna och har världens största sideritfyndighet. Järnmalmsutvinningen sker idag i dagbrott på 30 terrasser. Årligen bryts ca 2 miljoner ton järnmalm som transporteras till stålverken i Linz och Donawitz.
Ovako Stålindustrin utvecklades och ny teknik gjorde att det gick att producera stål av högre kvalitet och på kortare tid. Föregångarna till det som idag är Ovako började gradvis rikta in produktionen mot specialstål. Under samma tid levererade stålverken i Smedjebacken, Hofors och Imatra allt mer stål till bil- och verkstadsindustrin.
Industrikrisen i Sverige under 1970-talet År 1978 bildades Svenskt Stål AB (SSAB) genom sammanslagning av Domnarvets järnverk (ägt av Stora Kopparberg), Oxelösunds järnverk (ägt av Gränges) och det statliga Norrbottens Järnverk (NJA) i Luleå. Stålverken i Oxelösund och Luleå koncentrerades till tillverkning av handelsstål medan Domnvarvet inriktades på tunnplåt.
Köflacherbanan Köflacherbanan byggdes av "Graz-Köflacher Eisenbahn- uund Bergbaugesellschaft" på 1850-talet för att få en järnvägsanslutning till kolgruvorna och stålverken i Köflach-Voitsbergområdet. Persontrafiken upptogs 1860. 1952 fick man flytta järnvägen mellan Oberdorf och Köflach och bygga den 241 meter långa Rosentaltunneln på grund av gruvdriften. Under andra hälften av 1900-talet minskade kolbrytningen kontinuerligt och godstrafiken förlorade i betydelse. Inom ramen för omorienteringen mot persontrafiken togs banan upp i storregionen Graz pendeltågsnät.
Belgien En kraftig nedgång har drabbat järn- och stålverken i Vallonien. De har varit knutna till koldistrikten i regionen som har gamla anor i metallhantering. Vallonska smeder hämtades på 1600-talet till de svenska järnbruken. I stålkrisens spår har gruvorna i söder lagts ned, men Liège och Charleroi är alltjämt viktiga centra för tung industri. Nya satsningar, bl.a. med utländskt kapital som attraherats av EU, har gjorts i Flanderns kuststäder (varv, bil- och maskintillverkning).
Morgongåva, Heby kommun På 1870-talet när Norra stambanan (idag Dalabanan) drogs förbi, tog på eget initiativ de tyska ägarna i Schisshyttan-Molnebo AB upp frågan att bygga en järnvägsstation där. Den ingick inte i den föreslagna utbyggnaden av järnvägen men på grund av det stora järnverk som då höll på att uppföras där, blev stationen till. Man anlade samtidigt gator med husnummer och en liten samhällsstruktur uppstod som bidrog till att skapa stationssamhället Morgongåva (med "Må" som trafikplatssignatur). Järnverket, som delvis byggdes efter samma principer som de schlesiska stålverken kring Kattowitz, blev ett ekonomiskt fiasko då det av olika anledningar aldrig kom att tas i bruk ordentligt.
Kirunas historia Början på lösningen kom först år 1878 när ett par engelska kemister utvecklade den så kallade Thomasprocessen, vilken gjorde det möjligt att skilja fosfor från järnmalm. Detta var en revolutionerande nyhet för stålverken men samtidigt också för den lappländska gruvverksamheten. En järnväg från Luleå till Gällivare hade diskuterats länge men nu kom startskottet. Det engelska företaget The Northern of Europe Railway Company erbjöd sig att konstruera en järnväg från Luleå ända till den norska kusten och fick medgivande. Järnvägssträckan kom senare att bli kallad Malmbanan.
Ferrolegeringar Under 1970-talet började stålverken att ändra produktionsmetoderna. Nu behövde man inte längre lågkolad ferrokrom i lika stor utsträckning i tillverkningen av rostfritt stål. Istället började man blåsa bort kolet med ren syrgas när smältan fortfarande låg i skänken. I takt med högre elpriser, strängare miljökrav och hårdare konkurrens utifrån började man se kassakistans botten. Trots installation av rökgasfilter, slangfilter och planer på att bygga in de vittrande slagghögarna fortsatte de ekonomiska bekymren. Man förde samtal med dåvarande Airco Alloys AB, senare Vargön Alloys AB om ett samgående men samtalen ledde ingen vart.
Baru Serien är en fritt hållen självbiografi över ett drygt dygn i den den unge Hervés liv, som i mitten av 1960-talet intresserar sig för rockmusik och med blandad framgång försöker att "få till det" med det motsatta könet. Den beskriver en miljö som en gång var präglad av stålverk och tung industri; 1981, när "Quéquette blues"-avsnitten började tecknas, började man riva de då nedlagda stålverken. Barus målsättning var att berätta historier om en arbetarkultur från en fransk region där denna alltid fått stå tillbaka för de styrandes kultur.