Top 10 similar words or synonyms for seroquel

quetiapin    0.782657

haloperidol    0.756493

nitrazepam    0.749711

aripiprazol    0.745008

invega    0.742287

serdolect    0.741837

zoloft    0.738446

bamyl    0.735728

risperidon    0.735014

paroxetin    0.718408

Top 30 analogous words or synonyms for seroquel

Article Example
Quetiapin Från studie som jämförde effekten så klarade sig Seroquel sämst bland läkemedlen, i seroquel-gruppen slutade 82 procent att äta medicinen.
Quetiapin Quetiapin (Seroquel, Seroquel Depot) är ett atypiskt antipsykotikum som primärt används mot Schizofreni och andra psykoser, akutbehandling av mani vid bipolär sjukdom samt underhållsbehandling av bipolär sjukdom och depression.
Quetiapin Seroquel "depot" har halveringstid 24 timmar och är den som mest används idag.
Olanzapin Lurasidon bedöms effektivare än Seroquel, men inte lika effektivt som Risperdal.
Aripiprazol I en 12 veckors studie vid jämförelse med Seroquel och Ziprasidon bland nyinsjuknade personer så rapporterade 45% av aripiprazol behandlade en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer.
Neuroleptikum Under 1980-talet lades mycket resurser ner, Zyprexa, Seroquel, Risperdal, Zeldox och Abilify var alla framutvecklade första gången på 1980-talet.
Eustace Mullins I januari 2010 när Mullins var på turné drabbades han av en stroke i Columbus, Ohio. Detta efter att han under oklara omständigheter medicinerats med Seroquel, ett läkemedel som enligt vissa experter ger skador på hjärnan. Han avled 2 februari i Hockley, Texas.
Quetiapin Substansen framställdes av forskare från läkemedelsföretaget AstraZeneca år 1985. AstraZeneca var tidigare patentshavare, och Seroquel godkändes av FDA på doserna 150-750 mg per dag den 26 september 1997. För högre startdos och slutdos dröjde det till 2007 (10 år senare).
Atypiska antipsykotika Den första atypiska antipsykotiska medicinen, klozapin (Leponex), upptäcktes på 50-talet och introducerades i klinisk användning på 70-talet. Klozapin minskade i popularitet på grund av oro över läkemedelsinducerad agranulocytos. Med forskning som stödde dess effektivitet vid behandlingsresistent schizofreni och utvecklingen av ett övervakningssystem för biverkningarna återkom klozapin som ett livskraftigt antipsykotikum. En randomiserad studie och observationsstudier från Finland och Sverige visade lägre självmordsrisk för schizofrenipatienter som tar klozapin jämfört med andra antipsykotiska läkemedel. Trots effektiviteten av klozapin för behandlingsresistent schizofreni eftersöktes medel med mer gynnsam biverkningsprofil för vidsträcktare användning. Under 90-talet introducerades olanzapin (Zyprexa), risperidon (Risperdal) och quetiapin (Seroquel) med ziprasidon (Zeldox) och aripiprazol (Abilify) under tidiga 2000-talet. På senare tid har sertindol (Serdolect) och paliperidon (Invega) tillkommit och godkändes 2006 och 2007.