Top 10 similar words or synonyms for rosttrögt

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for rosttrögt

Article Example
Rosttrögt stål Kännetecknande legeringsämnen för rosttrögt stål är koppar, fosfor, nickel och 1,2 % krom.
Rosttrögt stål Rosttrögt stål, cortenstål eller corténstål är namn för en grupp stållegeringar, som i första hand använts till värmeledningspannor, plåtkaminer, avgasrör och rökrör (skorstenar). Efter en tids exponering under vissa korrosiva förutsättningar bildas ett jämnt och tätt oxidskikt (patina) på stålytan. Skiktet har god vidhäftning och bromsar fukt att tränga in och orsaka vidare korrosion. Stålet är beständigt mot höga temperaturer och storleksförändrar sig inte lika mycket som vanligt stål vid temperaturförändring. Det rostar dessutom långsammare än vanligt stål. Den största skillnaden i mottagligheten för rostangrepp mellan rosttrögt stål och andra stållegeringar är just i samband med eldstäder.
Rosttrögt stål Namnet "cortenstål" är ursprungligen det av United States Steel Corporation ägda varumärke "COR-TEN", vilket degenererat. Det används som ett svetsbart konstruktions- och skulpturstål. Sträckgränsen är cirka 340 N/mm. Cortenstålen har låg halt av krom och koppar vilket gör dem trögrostande. Corten förekommer i två varianter med olika sammansättning:
Rosttrögt stål Till skillnad från gjutjärn, som också med fördel kan användas nära eldstäder, kan rosttrögt stål levereras i tunna plåtdimensioner, och det kan svetsas och bockas till olika plåtkonstruktioner utan att spricka.
Rosttrögt stål Andra vanliga användningsområden är containrar, husfasader och konstverk, där man vill ha ett stål som visserligen rostar, men som är tillräckligt motståndskraftigt för att inte rosta sönder. Cortenstålet har under 2000-talet också blivit allt populärare inom landskapsarkitekturen som stödkanter till planteringar och liknande, just på grund av sina rostbeständiga egenskaper.
Stål Stål kan i sin tur legeras med andra grundämnen, som mangan, vilket ökar hållfastheten och värmeresistensen, eller krom och nickel som gör stålet rosttrögt. Dessa kallas "legerade stål".
Ethalloy Ethalloy är handelsnamn för ett rosttrögt stål, som används speciellt för kirurgiska nålar med den speciella egenskapen att de går att slipa mycket vassa, samt att skärpan håller sig bra vid användningen.
Surgalloy Surgalloy är ett rosttrögt stål med hög andel nickel, som används till kirurgiska nålar och suturtråd. Surgalloy, som lanserades i början av 1990-talet, är hårdare än tidigare använda ståltyper och ger vassare nålar.
Rostfritt stål Stållegering som innehåller både krom och nickel kallas även för "kromnickelstål", eller "kromnickel", vilket ej är att förväxla med nichrom. Kromnickel är ett rosttrögt stål bestående av 65 % nickel, 20 % järn och 15 % krom. Denna legering kan användas till elektrisk motståndstråd med resistivitet 1,05 ohm⋅mm²⋅m för tillverkning av bland annat element för värmeapparater och resistorer.
The Opposite Sphere The Opposite Sphere (svenska: "Motsatta sfären"), allmänt kallad "rostbollen", är en 8 meter hög och 17,5 ton tung skulptur av rosttrögt stål, placerad i Notviksrondellen där riksväg 97 anländer till Luleå. Den skall symbolisera Luleå som stålstad. Den är skapad av Dan Lestander, Ricky Sandberg, Jan-Erik Falk och Eva Gun Jensen och gjord av 200 stålplåtar som valsats i Borlänge, klippts till i Degerfors och monterats ihop i Luleå.