Top 10 similar words or synonyms for polackers

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for polackers

Article Example
Hans Frank Den 1 september 1939 angrep Nazityskland sin granne Polen och kunde inom kort betvinga landet. I oktober utnämndes Frank till generalguvernör i Generalguvernementet, den del av Polen som inte införlivades med Tredje riket. Frank förde en hänsynslös politik mot de polska undersåtarna och bar ansvaret för hundratusentals polackers död. Frank berövades sina partiutmärkelser efter att 1942 ha varit inblandad i ett politiskt gräl med Himmler vilket gällde hur Tyskland skulle styras. Frank hade klagat på att den för Tyskland fastslagna lagen med tiden hade fått mindre betydelse. Detta hade retat upp Hitler. Frank bedrev också en kamp om makten i Generalguvernementet med säkerhetsministern Friedrich Wilhelm Krüger.
Zygmunt Krasiński Krasińskis följande verk "Iridion" (1836) var även ett utpräglat idédrama; grekers kamp mot romare i senantik tid ger en reflex av polackers och ryssars konfliktställning i samtiden. Andra diktverk av Krasiński är helt tillägnade Polens olyckor, den ständiga inspirationskällan till allt hans skapande. Den filosofiska dikten ""Morgongryning"" (1843) uppbärs av tanken på Polens Messiasroll i världshistorien, patriotiska motiv blandar sig här med erotiska. Djupt etiskt och intellektuellt allvar talar ur Krasińskis stora lyrksiak meditationer "Framtidens psalmer" (1845) och ""Den goda viljans psalm"" (1848), liksom ur hans sista diktbok "Ofullbordade dikter" (1851).
Fortsättningskriget Möjligheterna till neutralitet försvagades i och med Tysklands invasion av Danmark och Norge i april och maj 1940 trots britters, fransmäns och frivilliga polackers försök att hålla delar av Norge. I och med den franska frontens sammanbrott i maj 1940 förlorade de allierade sina möjligheter att påverka situationen i Norge. Tyskland invaderade snabbt Frankrikes norra och västliga delar och tillsatte den tyskvänliga Vichyregimen att regera i återstoden av landet. På så sätt kunde fransmännen inte fortsätta striden på Storbritanniens sida och västmakterna kunde inte längre försvara de mindre ländernas neutralitet. Storbritannien var tvunget att samla all sin styrka för att försvara sitt eget territorium mot den stundande tyska luftoffensiven.
Polen I den sovjetkontrollerade halvan av Polen förföljdes också polacker och judar liksom de övriga stora folkgrupperna: ukrainare, vitryssar och litauer. Minst 21 857 polska officerare mördades i sovjetiska krigsfångläger (bland annat i samband med Katynmassakern). Mellan 320 000 och 1,5 miljoner polska medborgare – män, kvinnor och barn – förflyttades eller deporterades till de inre delarna av Sovjetunionen där närmare 325 000 dog av umbäranden. Först vid Hitlers anfall mot Sovjetunionen förbättras dessa polackers villkor något. Polska exilregeringen lyckades utverka att 115 000 polacker fick utvandra över Persien, och soldaterna i gruppen fick utgöra stommen i Polska armén som bland annat deltog i de västallierades Italienoffensiv. Samtidigt befann sig hundratusentals polacker i exil i Västeuropa, dit de tagit sig för att strida i de västallierades reguljära arméer. Vid krigets slut kämpade 250 000 polacker på västfronten, vilket gjorde den till den tredje största armén efter USA:s och Storbritanniens. Samtidigt marscherade närmare 400 000 polacker vid sidan av den sovjetiska Röda armén mot Berlin. Totalt sett var den polska maninsatsen den fjärde största efter Sovjet, USA och Storbritannien. Polackerna stred på samtliga krigsarenor i Europa, Nordafrika och på Atlanten.
Andrzej Stasiuk Året efter kom "Noc, czyli słowiańsko-germańska tragifarsa medyczna" (Natten, eller en slavo-germansk medicinsk tragifars), en teaterpjäs som driver med tyskars och polackers ömsesidiga fördomar om varandra. I en central scen har en tysk juvelerare drabbats av hjärtinfarkt men räddas till livet av ett nytt hjärta från en polsk inbrottstjuv, vilken han nyligen själv har skjutit ihjäl när denne försökte göra inbrott i juvelerarbutiken. Dock visar det sig att en del av personligheten sitter just i hjärtat så juveleraren får en del av inbrottstjuvens karaktärsdrag. "Fado" (2006) är ännu en reseessä, ett slags fortsättning på "På resa till Babadag". I teaterpjäsen "Ciemny las" (Den mörka skogen; 2007) fortsätter författaren att granska förhållandet mellan Tyskland och Polen i transplantationernas tecken. Här har tyskarna uppnått 110 års livslängd genom att sätta in nya inre organ som de under oklara omständigheter köper från Kina. Tyskarna kan leva ett rikt och bekymmerslöst liv eftersom allt tungt arbete utförs av polacker och andra östeuropéer, som troligen dock snart ska ersättas av kineser. Samma år kom "Dojczland", en essäbok om författarens erfarenheter och bilder av Tyskland efter att otaliga gånger ha bjudits in dit på författarkvällar. Nästa teaterpjäs, "Czekając na Turka" (I väntan på turken) tar upp ett favoritämne hos Stasiuk, nämligen statsgränser. Här vädras ett slags nostalgisk och möjligen ironisk längtan efter den tid när en gräns var en verklig gräns med tullkontrollanter och smugglare. En gränsstation mellan Polen och Slovakien har blivit onödig p.g.a. EU:s öppna gränser och ska nu säljas till en okänd turkisk företagare som vill bygga om den till en gigantisk rastplats på den nya motorvägen mellan Polen och Istanbul.