Top 10 similar words or synonyms for participformen

postpositioner    0.614945

ordstammen    0.593032

kyrkslaviska    0.577443

grundtexten    0.573952

adjektiv    0.573713

mishna    0.572532

klusilen    0.572069

quenya    0.571778

forndanska    0.570121

klusiler    0.569739

Top 30 analogous words or synonyms for participformen

Article Example
Perfekt particip En mening som "Det är lätt att läsa boken" går att förkorta genom att man skriver ihop adjektivet med perfekt participformen: Boken är lättläst.
Representation (konst) Ordet representation, latinets "representatio", har att göra med latinska verbet "praeesse", "att förevara", "att vara före", både i platsavseende, vara framför (ögonen) på plats, och i överförd bemärkelse, stå framför (högre). "Praesens" är participformen "varande före".
Hajji Titeln sätts före personens namn så att till exempel "Sven Svensson" blir "hajji Sven Svensson" och är från början den arabiska participformen av verbet för att göra vallfärden hajj. Titeln har också blivit en del av det faktiska familjenamnet i vissa släkter, till exempel det bosniska "Hadžiosmanović" och på cypern "Hajiioannou", även om de inte längre är eller har varit muslimska.
Lexem En avledning (som ʙɪʟɪꜱᴛ av ʙɪʟ) räknas som ett eget lexem, eftersom det har en annan grundbetydelse än lexemet det är avlett från. Ofta faller avledningen i en annan ordklass än lexemet det är avlett från: Det avledda ꜱᴍᴜᴛꜱɪɢ är ett adjektiv medan grundlexemet ꜱᴍᴜᴛꜱ är ett substantiv. Skillnaden mellan avledning och böjning kan synas självklar, men det finns omdiskuterade gränsfall: Participformen "svarvad" har traditionellt setts som en böjningsform av verbet ꜱᴠᴀʀᴠᴀ, men räknas numera som en avledning som inte tillhör ordklassen verb.
Perfekt particip Om ett verb är ett så kallat partikelverb, det vill säga består av ett verb+partikel, skrivs partikeln ihop med verbet i participformen. Förutom genus och numerus har, som hos de flesta andra adjektiviska ord, också species (bestämdhet) påverkan på böjningen av perfekt particip och liksom hos vanliga adjektiv innebär denna att man i bestämd form använder det som i obestämd form är endast är pluralens suffix även i singular. Svenskans böjning av perfekt particip innebär att för svaga verb så blir den form av participet som används med huvudord i obestämd neutrum singular identisk med verbets supinumform.