Top 10 similar words or synonyms for ordstammen

ändelsen    0.741072

substantivet    0.732748

infinitiv    0.720848

suffixet    0.718177

ändelser    0.716403

ändelse    0.713054

ändelserna    0.695151

finskans    0.684013

svenskans    0.681700

pluralformen    0.680238

Top 30 analogous words or synonyms for ordstammen

Article Example
Basmorfem Ett besläktat begrepp som basmorfem kan sammanblandas med är ordstam. Ett basmorfem är den centrala betydelsebärande delen av ett ord. Ordstammen innehåller alltid ett basmorfem, men kan även innehålla ett eller flera avledningsmorfem. I exemplet "oätliga" ovan är ordstammen "oätlig".
Ordstam Till exempel: båt-ar, där båt är ordstammen och "-ar" ändelsen som markerar plural (se morfologi).
Trivium (utbildning) Trivium, latin, egentligen en plats, där tre vägar möts (av ordstammen tri, tre, och via, väg).
Paleosibiriska språk Språken delar ett strukturellt särdrag; de kan alla kan foga ordbildningselementet till ordstammen så att båda tydligt urskiljs.
Egil Egil är ett fornnordiskt mansnamn som ursprungligen var en kortform av namn som innehöll ordstammen "ag-" 'egg'.
Äkta cypress Latinets "cupressus" (cypress) kommer av grekiska "kyparissos". Ordstammen finns även i hebreiska gofer och persiska serv, båda med betydelsen balsam.
Elativ I finskan bildar man elativ i regel genom att lägga ändelsen "-sta" eller "-stä" till ordstammen, i estniskan "-st" och i ungerskan "-ból" eller "-ből":
Vergatario Mobilens namn har skapat debatt. Vergatario är ett nytt begrepp som i sig betyder "utmärkt", men ordstammen "verga" är slang för penis.
-stan -stan är ett efterled på persiska som betyder "plats". Ordet kommer från den urindoeuropeiska ordstammen "*stā-" som är besläktat med stå och stad.
Jarhois Namnet Jarhois kommer av ordstammen (jarhoise-) i finskans lokalkasus av Jarhoinen. Ortnamnen Kardis och Niemis, bland andra, har bildats på samma sätt.