Top 10 similar words or synonyms for niding

avfälling    0.585329

demiurg    0.574514

skrytsam    0.571302

halvtroll    0.569578

träl    0.562715

lågättad    0.562464

gydja    0.561617

bryte    0.559052

ondsint    0.557672

världsfrånvänd    0.557429

Top 30 analogous words or synonyms for niding

Article Example
Niding Vissa grova brott kallas "nidingsverk" i 1734 års lag, t. ex. misshandel av en värnlös eller stöld i samband med en olycka.
Niding En niding (från fornnordiskans "níð") är ett begrepp som ursprungligen avsåg en person utan heder. En niding var en person som fick skymfas utan risk för påföljd, personen var "var mans niding". De äldsta beläggen för begreppet i Skandinavien kommer ifrån runstenar, men där kallas personer för "oniding", alltså motsatsen till en niding: en ärofylld man. Det blev tidigt synonymt med en skurk eller illgärningsman, i synnerhet en sådan som begått grova våldsbrott mot barn eller mot någon som ej varit i stånd till att försvara sig. Nidingsdåd vittnar om ett särskilt lågt eller fegt sinnelag hos gärningsmannen.
Var mans niding Var mans niding kan även åsyfta en person som – ofta på ett svekfullt sätt – begått en avskyvärd handling och därigenom ådragit sig allmänt förakt som ovanligt otäck brottsling. Uttrycket används särskilt om en person som misshandlar den som inte kan försvara sig.
Var mans niding Var mans niding är ett ålderdomligt, men fortfarande använt uttryck. Man kan säga "var mans" eller "vars mans" niding. Man menar en person som på grund av sina illgärningar eller på grund av sin feghet (i äldre sammanhang) gjort sig värd att föraktas av alla. Han är en förbrytare som betraktas som utstött ur samhället, en fredlös brottsling.
Nid Nid betyder i nutida språkbruk ungefär smädelse i bl. a. sammansättningar som nidskrift eller nidvisa, eller besläktade ord som niding.
Folkfiende Jämför begreppen "Var mans niding" och fredlöshet. Straffet landsförvisning tillämpades förr, men avskaffades 1864 i Sverige. "En folkefiende" är titeln på ett drama från 1882 av Henrik Ibsen.
Laryngalteorin Den sistnämnda urindoeuropeiska roten "*h₃n(e)id-" kan, förutom i de fem nämnda språken, även ligga till grund för det svenska ordet "niding", fornsvenska "nīþinger", med den forngermanska roten "*nīþa", fiendskap, strid. En parallellrot synes föreligga i gotiska "naitjan", skymfa, grekiska "óneidos", skymf, tadel, sanskrit "nidā", hån, smälek osv. Jfr "nidvisa".
Holmgång Den som nekade en utmaning till holmgång kunde bli förklarad niding. Vinnaren kunde ibland ha rätt till förlorarens hustru och ägodelar. Enligt isländska sagor fanns krigare som reste runt och missbrukade rätten att utmana män på holmgång, för att besegra flera män och lägga beslag på allt vad de ägde.
Förolämpning Enligt "Sveriges historia 600-1350", sid 295, hade de medeltida lagsamlingarna listor över vilka benämningar man inte fick använda om sina medmänniskor; "tikvalp, fegis, trollkona, hortuta, förgörerska, tjuv, sköka, hora, rövare, mördare, niding, träl, kasevarg (mordbrännare), agnabak (spannmålstjuv), skökoson, lögnare, son av hynda" och så vidare.
Nidstång Man ansåg nämligen, att de goda vättarna därigenom skulle skrämmas från att följa den, som trolltyget åsyftade. Nidstången var alltså en symbol för hat, hån ("nið") och förakt för en fiende ("niding"). Nidstången fästes i marken, medan man uppläste eller sjöng en "nidvisa", som gav uttryck åt den skam, som man nedkallade över sin ovän. Ibland ristades också magiska runor, av motsvarande innehåll, på stången. Ett exempel på användningen av nidstång förekommer i Egil Skallagrimssons saga kapitel 59 och 60.