Top 10 similar words or synonyms for nåstens

guldfulvetta    0.759871

ullarp    0.758284

sabroluoppal    0.756243

öjemossarnas    0.752520

kinoni    0.750970

loncraine    0.750065

svartabäcken    0.749988

pjäsörbäcken    0.748742

junsterbäcken    0.748610

sancergues    0.747339

Top 30 analogous words or synonyms for nåstens

Article Example
Eriksberg, Uppsala Eriksberg är en stadsdel i Uppsala som ligger ca 3-4 km väster om centrum, intill Hågadalen-Nåstens naturreservat.
Hågadalen-Nåsten Hågadalen-Nåstens naturreservat är ett naturreservat som utgör kulturlandskapet Hågadalen i Hågaåns dalgång väster om Uppsala och skogsområdet Nåsten. Reservatet gränsar i norr mot Riksväg 55. I naturreservatet finns bland annat Ravinen i Kvarnbo, Kung Björns hög, Fjärilsstigen och ekskogen Norby lund. Det finns även många fornlämningar i området.
Håga I Håga finns en ekoby, en waldorfskola (förskola-gymnasium), en montessoriförskola, en fornlämning (Hågahögen) som bland annat fungerar som pulkabacke, ett aktivt bycentrum (tidigare även gym och bad som numera har ersatts av bostäder) och ett mindre vattenfall Kvarnbofallet, som ligger västerut på gränsen mot Kvarnbo. Från Håga utgår flera spår och leder i Hågadalen-Nåstens naturreservat, söder om Håga.
Nåsten Nåsten är en ort och även ett område med skog söder därom i Uppsala kommun väster om Uppsala vid Håga och Hågadalen. En del av skogssområdet ingår i Hågadalen-Nåstens naturreservat. SCB har avgränsat en småort för bebyggelsen norr om gården Nåsten och i Eriksberg i Läby socken och namnsatt denna till Nåsten norra och Eriksberg