Top 10 similar words or synonyms for medelstorleken

uppdelade    0.526225

fördelat    0.520190

fördelade    0.516636

ägarbostäder    0.484708

sugna    0.471231

uppbundna    0.470554

uppdelat    0.457343

attraktiva    0.457018

sysselsatta    0.454093

bjudna    0.443923

Top 30 analogous words or synonyms for medelstorleken

Article Example
Studentliv i Uppsala Följaktligen var även nationerna avsevärt mycket mindre än de är idag. Så var till exempel medelstorleken på de 18 nationerna år 1656 49 studenter, varav Västmanlands-Dala var störst med 98, och Västerbottens minst med 12. Liknande siffror ser vi ända tills studentantalet börjar växa och nationerna slås samman under 1800-talet. 1948 var medelstorleken på de 13 nationerna 272 studenter, varav Norrlands var störst med 687, och Gotlands minst med 45.
Håkäring Medelstorleken för en håkäring är 340 cm och 285 kg; det största exemplar som mätts var 640 cm och vägde 1 022 kg, även om det förekommer uppgifter om exemplar på över 7 meter.
Övitsböle, Vanda stad Andelen familjer är mycket hög och 95 % av Övitsböleborna bor i familjer. Det bor många barnfamiljer i området och också många storfamiljer med över 4 barn. Medelstorleken på familjerna är dock 3,2 personer (2003).
Vandadalen År 2003 fanns det 1 114 bostäder i Vandadalen. Av dessa var 21 % i höghus. 47 % har 3-4 rum och 40 % flera än 4 rum. Medelstorleken var 83 m². 84 % är ägarbostäder, 10 % stadens hyresbostäder och resten hyres- eller bostadsrättsbostäder.
Gladas Gladas gränsar till stadsdelarna Flygfältet, Rödsand och Björkby, samt till Tusby kommun i norr. Gladas domineras av småhus, men det finns också små höghus vid sidan om radhus och egnahemshus. De flesta bostäder är ägarbostäder och medelstorleken på dem är ganska hög för Vanda, 90 m². Gladas byggdes efter andra världskriget och utvidgades på 1980- och 1990-talen då Gladas hörde till de snabbast växande stadsdelarna i Vanda.
Svarttärna De häckar i glesa kolonier. Paret bygger boet tillsammans och det placeras mycket nära vattnet eller på gungfly eller flytande flack av vass och säv. Bobalen är ganska fyllig och byggs av torra eller halvruttna vatteväxter. Den lägger vanligtvis 2-3 ägg som är grönaktigt till rödaktigt bruna med grå och svartbruna fläckar som ibland täcker merparten av skalet. Medelstorleken är 25-35 mm. Svarttärnan lägger bara en kull per häckningssäsong. Båda föräldrarna ruvar ägget i ca 21 dygn. Ungarna matas i upp till fyra veckor, men lämnar boet redan efter ungefär två veckor.
Romersk-katolska kyrkan Från 1980 till 2015 betalade katolska kyrkan, enligt "Royal Commission into Institutional Responses to Child Sex Abuse" i Australien ut 276 miljoner australiska dollar till minderåriga offer för sexualbrott i kyrkans institutioner. Medelstorleken på utbetalning var 91 000 AUS och antalet offer var 3 066 och omfattade ersättning i form av skadestånd, behandling och advokatkostnader och i medeltal hade 33 år förflutit mellan övegreppen och utbetalningen. Offrens medelålder var 10 år för pojkar och 11 år för flickor. Kommissionen erfor att det var svårt för offren att träda fram och att det verkliga antalet offer sannolikt var högre. Katolska kyrkan vägrade initialt tro på vittnesmålen från barnen, istället negligerade man och bestraffade barnen som vågade berätta. Istället förstörde kyrkans anställda bevisen och flyttade de skyldiga kyrkofunktionärerna från församling till församling. Av de 1 880 som ställts till svars för övergreppen var 90% män. Mellan 1950 och 2010 hade 7% av alla katolska präster i Australien varit föremål för klagomål.