Top 10 similar words or synonyms for litiumklorid

licl    0.911331

kloretan    0.889213

propanal    0.888617

laktitol    0.886423

ribonukleotider    0.882414

valeriansyra    0.880812

medelstarka    0.880803

klorsyra    0.876148

papaverin    0.875605

hypofosforsyra    0.875463

Top 30 analogous words or synonyms for litiumklorid

Article Example
Litiumklorid Litiumklorid är ett salt med den kemiska formeln LiCl. Litiumklorid är en utpräglad jonförening och Li-jonens ringa storlek gör den mycket löslig i polära lösningsmedel (> 800 g/L vid 20 °C). I likhet med många andra salter är litiumklorid hygroskopiskt. Litiumklorid är giftigt och påverkar det centrala nervsystemet.
Litiumperklorat Litiumperklorat sönderfaller vid 430 °C till litiumklorid (LiCl) och syrgas.
Litiumperklorat Litiumperklorat kan framställas genom att blanda natriumperklorat (NaClO) och litiumklorid (LiCl).
Litium År 1855 lyckades Robert Wilhelm Bunsen och Augustus Matthiessen renframställa litium genom elektrolys av smält litiumklorid, LiCl, i sådan mängd att metallens egenskaper kunde undersökas.
Aluminiumhydrid Aluminiumhydrid framställs genom att tillföra aluminiumklorid till en lösning av litiumaluminiumhydrid i eter. Biprodukten litiumklorid fälls ut och aluminiumhydrid löst i eter kvarstår.