Top 10 similar words or synonyms for låglegerade

olegerade    0.883341

järntriklorid    0.807347

kvävetetroxid    0.798005

zirkonia    0.792417

rosttrögt    0.787986

perättiksyra    0.784886

vinylester    0.783625

austenitiska    0.783619

natronsalpeter    0.782538

butyn    0.781355

Top 30 analogous words or synonyms for låglegerade

Article Example
Hofors bruk 2003 hade flera investingar för värmebehandling av låglegerade pulverprodukter gjorts, både i Hofors och Hällefors.
Mikrolegerat stål Mikrolegerat stål placeras mellan kolstål och låglegerade stålsorter när det gäller egenskaper samt kostnad.
Gasmetallbågsvetsning Låglegerade och olegerade stål MAG-svetsas vanligen med Argon/koldioxidblandning eller ren kolsyra (C1), svetsning med koldioxid får ofta uppträdande av ökat sprut.
Handelsstål Handelsstål är olegerade eller låglegerade konstruktionsstål i form av plåt, stång, balk eller profiler. Motsatsen till handelsstål är specialstål, som således definieras som legerat stål.
Betning Betning kallas också förfarandet att lösa och avlägsna ytföroreningar hos exempelvis värmebehandlade och svetsade rostfria konstruktioner. För olegerade eller låglegerade stål används ofta utspädd svavelsyra. Huvudingredienser för betning av rostfritt stål är fluorvätesyra, salpetersyra och vatten. Vid betningen avlägsnas glödskal, svetsoxider, rester från slipskivor, slipband, eventuella järnföroreningar, blästermedel m.m. från den rostfria stålytan. Efter betning och riklig sköljning med vatten återställs korrosionshärdigheten hos den rostfria stålkonstruktionen.
Gjutstål Gjutstål är en typ av stål som används för tillverkning av "stålgjutgods". De flesta ståltyper (olegerade, låglegerade och höglegerade) kan gjutas, ibland efter viss modifiering av sammansättningen, bland annat genom att höja kiselhalten för att öka flytbarheten. Det är svårare att gjuta gjutstål än gjutjärn på grund av den högre smälttemperaturen (som ökar kraven på materialet gjutformen är tillverkad av) och större krympning, vilket kompenseras genom matare för att sugningar skall undvikas. För att förfina den grova gjutstrukturen hos stålgjutgods högtemperaturglödgas det. Stålgjutgodset kan sedan värmebehandlas på samma sätt som valsat och smitt stål. Hållfasthet och övriga egenskaper är nästan desamma hos gjutstål som hos annat stål. Stålgjutgods används för tillverkning av bland annat turbinskovlar, järnvägsmateriel, fartygsstävar, armatur och slitdelar hos krossar och grävmaskiner.
Skärning Gasskärning är den vanligaste skärningsmetoden för olegerade och låglegerade stål och kan användas på gods med tjocklekar mellan 0,5 och 2500 mm. Förutsättningar för gasskärning är att metallen brinner i oxygen, att metallens antändningstemperatur är lägre än dess smältpunkt och att slaggen har en lägre smältpunkt än metallen. Utrustningen liknar den man använder vid gassvetsning, men med skillnaden att skärbrännaren kan tillföra extra syre (skäroxygen) för att oxidera järnet i godset. Skärbrännaren tillför utöver skäroxygenet en bränngas, som vanligtvis är acetylen eller propan (gasol) och som antänds med oxygen (värmeoxygen), för att värma upp metallstycket till antändningstemperatur (1150 grader Celsius för stål). Även naturgas, vätgas, stadsgas och olika blandningar av kolväten förekommer som bränngas. Denna värmelåga blir väldigt varm och ser även till att plåtytan hålls ren från föroreningar som annars skulle sänka skärhastigheten under skärprocessen. Blästring kan användas för att i förväg rengöra plåten från shop primer, rost eller glödskal.