Top 10 similar words or synonyms for järntriklorid

kloretan    0.868463

litiumklorid    0.865375

isoftalsyra    0.860848

nickeloxid    0.857575

natronsalpeter    0.855228

etyn    0.851645

ftalsyra    0.848350

konstharts    0.846781

smältelektrolys    0.846596

ibumetin    0.844490

Top 30 analogous words or synonyms for järntriklorid

Article Example
Järn(III)klorid Pentahydrat järntriklorid (FeCl·5HO) är gula till gulbruna kristaller.
Järn(III)klorid Anhydrat järntriklorid kan framställas genom att låta klorgas oxidera järn.
Natriumferrat Natriumferrat kan framställas av järntriklorid (FeCl), natriumhypoklorit (NaClO) och natriumhydroxid (NaOH).
Järn(III)klorid Löst i vatten hydrolyseras järntriklorid till järn(III)oxid (FeO) och saltsyra (HCl).
Järn(III)klorid Hydrerad järntriklorid framställs enklare genom att låta klorgasen oxidera järndiklorid i stället.
Järn(III)klorid Ren, anhydrat järntriklorid har intressanta optiska egenskaper; Det reflekterar grönt och blått ljus, men är transparent för gult och rött ljus. Det gör att kristallerna ser ut att ha olika färger från olika vinklar.
Järn(III)klorid Järn(III)klorid eller järntriklorid(FeCl) är en förening mellan trevärt järn och klor. Det förekommer naturligt i mineralet molysit. Detta minerals ytliga likhet med svavelblomma har gett upphov till namnet "järnblomma".
Valens (kemi) Valens, värdighet, är en något diffus term som sedan gammalt (1868) används inom kemin för att ange antalet bindningar som en atom kan bilda till andra atomer. Väteatomen, som endast kan binda en annan atom, sägs således ha valensen 1, syreatomen, som kan binda två andra atomer (t.ex. i vatten, HO) har valensen 2, kväveatomen 3 och kolatomen 4. Ett och samma ämne kan dock ha olika valens i olika föreningar, således har järn i järnklorid (FeCl) valensen 2, i järntriklorid (FeCl) däremot 3. Valensen har numera i stor utsträckning ersatts med det mera väldefinierade begreppet oxidationstal.