Top 10 similar words or synonyms for haloperidol

quetiapin    0.837692

haldol    0.816378

aripiprazol    0.797644

klorpromazin    0.783177

amisulprid    0.776564

zeldox    0.773268

risperidon    0.772647

lamotrigin    0.772175

risperdal    0.769253

tryptizol    0.768207

Top 30 analogous words or synonyms for haloperidol

Article Example
Haloperidol Haloperidol (Haldol), CHClFNO, är ett antipsykotikum (tidigare kallat neuroleptikum), det vill säga ett läkemedel mot psykotiska tillstånd. Det har även visat sig ha goda antiemetiska egenskaper (motverkar illamående) och kan i det syftet användas vid cytostatika och postoperativ illamåendebehandling. Det tillhör gruppen butyrofenonderivat. Preparatet framtogs och patenterades 1959 av Janssen–Cilag. Det var i svensk praktisk medicin och omvårdnad tidigare ett standardpreparat.
Haloperidol När haloperidol lanserades hade medlet klart mycket bättre effekt på maniska tillstånd än tidigare neuroleptika som klorpromazin (Hibernal).
Haloperidol Haloperidol blev godkänd av FDA den 12 april år 1967 och därmed kom den att användas inom vården i USA.
Haloperidol I en 2013 studie i en jämförelse av 15 antipsykotiska mediciner i effektivitet i behandling av schizofreniska symtomer, haloperidol demonstrerade standard effektivitet. 13-16% mer effektiv än ziprasidon, klorpromazin, och asenapin, ungefär lika effektiv som quetiapin och aripiprazol, och 10% mindre effectiv än paliperidon.
Haloperidol Den 11 februari 1958 var substansen av Haloperidol färdig. Och det kom som en överraskning för andra kollegor. En ung kemist, Bert hermans hade utvecklat Haldol i labb i Beere, substansen hette till en början R1625. Haldol var flera gånger mer potent än Hibernal och var både mer snabbverkande och långverkande. Den började marknadsföras i Belgien från och med oktober 1959.
Haloperidol I en 4 veckors studie för personer med schizofreni på dosen 10 milligram så rapporterade 10% av deltagarna en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer. Vid långtidsbehandling på 6 månader för schizofreni så rapporterade 14.4% av deltagarna en ökad kroppsvikt om minst 7%. Vid lång term vid användning av Haldol för personer med normalt BMI så rapporterade 11.5% av deltagarna en ökad kroppsvikt om minst 7%.
Haloperidol Det är 9,3 % av alla personer med neuroleptika som hade Haldol i Sverige enligt statistik från 2014.
Haloperidol Effektivt dosintervall i modern tid ligger mellan 1 mg och 4 mg per dag. Maximalt 6-8 mg, doser som överskrider 6-8 milligram ger oftast inte ökad effekt mot psykosjukdomen.
Haloperidol Men haloperidol tillhör de preparat som anses ge mest extrapyramidala biverkningar (till exempel skakningar och svårighet att sitta stilla). Risken för att efter en längre tids behandling utveckla tardiv dyskinesi (onormala kroppsrörelser) finns, hänsyn till dosering kan dock hjälpa, doser över 6-8 milligram ger oftast inte ökad antipsykotisk effekt och orimligt höga doser ger apati.
Haloperidol Tardiv dyskinesi kan bli bestående efter att preparatet satts ut och blir ibland ett livslångt handikapp. Efter 12 månaders användning av haldol på genomsnittlig dos av 1.68 milligram så fanns 12.3 procent risk att utveckla tardiv dyskinesi, upplever man ofrivilliga kroppsrörelser under behandling är risken större att senare få det samt om man är äldre (högre ålder).