Top 10 similar words or synonyms for grundtexten

septuaginta    0.748230

peshitta    0.737239

kyrkslaviska    0.732406

grundtext    0.706823

avestiska    0.703853

demotiska    0.702753

medelpersiska    0.700379

receptus    0.694986

fornpersiska    0.678460

textus    0.674138

Top 30 analogous words or synonyms for grundtexten

Article Example
Polyglottbibel Polyglottbibel är en bibelupplaga med grundtexten jämte översättningar av densamma till flera språk ordnade i parallella kolumner.
Textkritisk bibelforskning Bibelkritik är central inom islam, där man ser Bibeln som en helig skrift, men anser att kristna och judar inte har bevarat grundtexten utan har förvanskat dess betydelse.
Svenska Kärnbibeln Översättningsarbetet började år 2005 och utgår från grekiska och hebreiska grundtexten. Först översattes de texter som ingår i kyrkoåret och dessa kom ut i tryckt form 2011.
Himmelriket Ordet himmel används i den grekiska grundtexten till NT 178 gånger i singularis och 94 gånger i pluralis (vilket också ger begreppet "himlarnas rike" då pluralformen även står i genitiv).
Reformationsbibeln Reformationsbibeln bygger på en annan grundtext, textus receptus, och skillnader i översättning mellan reformationsbibeln och de flesta andra svenska översättningar ligger därför inte bara i tolkning av samma grundtext, utan istället i att själva grundtexten skiljer.
Grundtext Eftersom vi inte har kvar några originalmanuskript till de olika bibelböckerna, utgör grundtexten en sammanställning av en mängd olika handskrifter, där utgivarna överallt där handskrifterna skiljer sig från varandra bedömt vilken av de olika varianterna som ligger närmast den ursprungliga. Där det finns osäkerheter redovisar man de olika varianterna i noter.
Vilhelm av Ruysbroek Vilhelm av Ruysbroeks latinska resedeskription avfattad i form av brev till kungen är sakrik och tillförlitlig. Den är vid sidan av Marco Polos texter det viktigaste bidraget till medeltidens kunskap om Asien. Den latinska grundtexten publicerades av Richard Hakluyt (1598-1600) och kompletterades av Michel och Wright 1839.
Ecce homo (bibelord) Johannesevangeliet är skrivet på grekiska och i grundtexten står det Ίδε o άνθρωπος (Ide ho anthropos). Det grekiska ordet "anthrõpo" betyder 'människa'. Översättningen till latin i Versio Vulgata använder ordet "homo" och i den engelska översättningen i (King James Bible) används ordet "man". Båda dessa ord betyder såväl 'människa' som 'man'.
Reformationsbibeln Huvuddelen av svenska översättningar av Nya testamentet bygger på samma grekiska grundtext. Skillnader i översättning beror då på att man utifrån samma grekiska grundtexten hittar olika sätt att bäst formulera texten på svenska. Skillnader kan bero på att vissa översättningar lägger sig närmare en "ord-för-ord"-översättning (litterat översättning) medan andra översätter mer dynamiskt, tanke för tanke (idiomatisk översättning).
Tetragrammaton Tetragrammaton (från grekiskans τετραγράμματον, '[ord på] fyra bokstäver' (Τετρα, "tetra"; "fyra", och Γραμμα, "gramma"; "bokstav"), är en benämning på de fyra bokstäverna יהוה i den hebreiska konsonantskriften, som betecknar namnet på Israels gud (den gudom som tillbeds inom judendomen och kristendomen). På svenska transkriberas dessa vanligen JHVH och på engelska YHWH. Tetragrammet förekommer vid ca 6800 tillfällen i den bibliska grundtexten.