Top 10 similar words or synonyms for anarken

gavella    0.595580

morallära    0.591627

förvillelse    0.586620

födelsefamilj    0.581140

amatörmässighet    0.579660

fäderneö    0.576440

tigande    0.574201

dristighet    0.572813

omdanat    0.571159

schädlich    0.570083

Top 30 analogous words or synonyms for anarken

Article Example
Anark Anarken är en vidareutveckling av det nya frihetsanspråk som Jünger framkastade efter andra världskriget och politikens och nihilismens sammanbrott, i essän "Skogsvandringen" (1951, på svenska 2014). "Skogsvandraren" låter sig inte fångas av propagandan, och bjuder motstånd mot varje auktoritärt och totalitärt ingripande i hans liv. "Anarken" å sin sida är ingen motståndsman, utan den auktoritära maktens pendang.
Ernst Jünger I essän "Över linjen" (1950) beskriver Jünger hur nihilismen, som präglat nittonhundratalet, och den metahistoriska gestalt som denna förknippas med - "arbetaren" - övervinns; i essän "Skogsvandringen" (1951) visar han hur en ny gestalt, "skogsvandraren", kräver en ny typ av frihet och ett perspektivskifte i förhållandet till makten. Under intryck av bland andra Max Stirner vidareutvecklar Jünger detta nya frihetsanspråk i idéromanen "Eumeswil" (1977), i vilken "anarken" kontrasteras mot "anarkisten".
Anark Beteckningen anark förekommer redan i äldre anarkistisk litteratur, som till exempel den anarkistiske författaren Gustav Landauer, men blev där aldrig mer än ett randfenomen. Termen har nått störst uppmärksamhet främst genom Ernst Jünger, som vid 82 års ålder publicerade idéromanen "Eumeswil" (1977, på svenska 1981), i vilken anarken framställs som en positiv figur, i kontrast till anarkisten: ”... anarkisk är var och en; det är just det normala hos en. Men det draget blir från första dagen inskränkt genom far och mor, genom stat och samhälle. Det är fråga om beskärningar, avtappningar av urkraft; sådant undgår ingen. Man måste finna sig i det. Men det anarkiska blir ändå kvar i grunden såsom hemlighet, vanligen omedvetet för bäraren själv. Det kan bryta fram ur honom som lava, det kan förinta honom, befria honom.