Top 10 similar words or synonyms for telegenova

predvidjeti    0.934312

devetorepu    0.910692

vazodilataciju    0.909655

spreja    0.903733

prevrelog    0.901903

beraprost    0.901458

eliminisati    0.894639

benzilat    0.890934

zatezanje    0.890237

inercije    0.890166

Top 30 analogous words or synonyms for telegenova

Article Example
Telegenova teorema gde je formula_25 su apsolutni potencijali na čvorovima na referentnom čvoruformula_22.
Telegenova teorema Mrežni analozi su konstruisani za širok spektar fizičkih sistema, i pokazali su se kao izuzetna korisna u analiziranju njihvog dinamilkog ponašanja. Klasična oblast primene teorije mreže i Telegenove teoreme je teorija električnih kola. To je uglavnom u upotrebi za projektovanje filtera aplikacionih signala obrade.
Telegenova teorema Razmotrite proizvoljnu grupišemo mrežu čiji grafikon formula_1 ima formula_2 grane iformula_3 čvorove. U električnim mrežama, grane su dvopolne komponente i čvorovi su tačke povezivanja. Pretpostavite da na svaku granu grafikona mi proizvoljno odredimo potencijalnu razliku grane formula_4 i granu struje formula_5 za formula_6, i pretpostavimo da su mereni na proizvoljan referenci pravac. Ukoliko grane potencijalne razlikeformula_7 zadovolji sva ograničenja nametnuta od KCL, a ako je grana struje
Telegenova teorema Zakoni održanja (KCL) u obliku vektor-matrica:
Telegenova teorema zato štoformula_28 je KCL.
Telegenova teorema Telegenova teorema se primenjuje na mnoštvo mrežnih sistema. Osnovne pretpostavke za sisteme su očuvanje protoka obiminih količina (Kirhofov zakon, KCL) i jedinstvenost potencijala mrežnih čvorova (Kirhofov zakon, KVL). Telgenova toerema daje koristne alate za analizu složenih mrežnih sistema, električnih kola, biološskih i metaboličkih mreža, gasovod protoka mreže i hemijski proces mrežama.
Telegenova teorema Trebamo da uvedemo neke neophodne definicije mreže, pružajući kompaktni dokaz.
Telegenova teorema gde jeformula_31 su uslovi za proizvodnju, formula_32 su termial veze, iformula_33 su dinački uslovi za opsežne varijable skladištenja.
Telegenova teorema Učestalost martice:
Telegenova teorema Referenca ili podatk čvora formula_18 je uvedena da predstavlja okruženje i vezu sa svim dinamičkim čvorovima i terminalima. formula_19 matrica formula_20, gde red koji sadriži element formula_21 reference čvoraformula_22 je eliminisan, se naziva smanjena učestalost matrica.