Top 10 similar words or synonyms for takvu

ličnu    0.962242

odgovornost    0.962024

pravno    0.960422

pamćenje    0.959660

lokalnu    0.957813

smisao    0.956856

punu    0.956722

gramatiku    0.954859

osnov    0.954061

pojedinca    0.954026

Top 30 analogous words or synonyms for takvu

Article Example
Zduri Antonio Vučetić je u časopisu Srđ opisao jednu takvu ceremoniju:
Programski jezik JavaScript Takvu funkciju bismo mogli da upotrebimo da kreiramo novu nasleđenu klasu na osnovu nje ili čak da direktno definišemo objekat:
Istinski logos Kelsos zaključuje da mudra vlast može predvidjeti takvu svoju sudbinu "„i stoga vas treba uništiti prije nego što sama propadne“" (VIII. 71).
Sireniki Eskimi Slični motivi u folkolu, koji prezentuju takvu vremensku dilataciju, se sreću u delima [[Urašima Taro]]a i [[Rip Van Winkle]]a.
Dapson Kad se koristi kao tretman za kožnih bolesti koje nisu prouzrokovane bakterijama, dapson dejstvuje putem mehanizma koji nije dovoljno istražen. Postoje tvrdnje da je u slučajevima uboda pauka dapson je često efikasan, međutim klinička istraživanja nisu demonstrirala takvu efektivnost.
Prikrivena homoseksualnost Ako neka LGBT osoba "svesno", iz straha od homofobije ili iz drugih razloga, prikriva svoju erotsku sklonost, takvu osobu ne možemo proglasiti prikrivenim homoseksualcem jer je kod nje "prisutna svest o sopstvenoj seksualnoj orijentaciji".
Šehid Često u novije vreme sebe šehidima nazivaju bombaši samoubice, s čime se ne slaže većina islamske uleme objašnjavajući takvu akciju izvršavanjem samoubistva, a što je po islamu veliki greh.
Kodiranje karaktera u HTML-u može biti interpretiran direktno od strane pretraživača kao običan HTML selektor, ili može biti iskorišćen od strane HTTP servera da bi se generisao odgovarajući heder kada služi dokument. HTTP/1.1 heder specifikacija za HTML dokument mora navesti odgovarajuće kodiranje u Content-Type hederu, izostavljanje charset= parametra dovodi do prihvatanja ISO-8859-1 (pa HTTP/1.1 ne nudi takvu takvu opciju kao što je neodredjeno kodiranje karaktera), i ova sprecifikacija zamenjuje sve HTML (or XHTML) u meta elementima. To može da predstavlja problem ako server generiše pogrešan heder i korisnik nema pristup ili znanje da ga promeni.
Četrnaesta srednjobosanska narodnooslobodilačka udarna brigada Poslije povlačenja partizana, u Tesliću su počele represalije nad preostalim mještanoma. To, ipak, nije destimuliralo štab 11. divizije u nastojanju da uništi teslićki garnizon. Jedan od glavnih povoda za takvu operaciju bio je njegov stratiški položaj koji je ometao razvoj NOB-a u tom dijelu Srednje Bosne.
Pucić U 14. vijeku najznačajnija ličnost u porodici je Petrus de Margarito de Poca (1360). Bio je član Malog vijeća i Vijeća umoljenih. Izabran je 1359. godine za kneza Republika. U toku 14. vijeka ni jedan Pucić nije bio na tom visokom položaju, tek u 19. vijeku rod Nikolausa Johanusa de Poca ima takvu ličnost.