Top 10 similar words or synonyms for sledio

proučavao    0.825196

odabrala    0.824147

zloglasni    0.822762

kritikovao    0.821417

unapredio    0.820488

prokomentarisao    0.817605

slogan    0.814900

izneo    0.813678

pročitao    0.812271

citirao    0.811597

Top 30 analogous words or synonyms for sledio

Article Example
Časlav Popović Drugi sin Rastko rodio se 1977. godine, koji je sledio oca i postao advokat.
Nikolaje Jorga ,koji se suprotstavio modernizaciji,suprotstavljen "političkom nacionalizmu",koji je sledio posle modernizacije države.
Brižinski spomenici Prilikom upisivanja teksta je upotrebljena vrsta latinice koja su upotrebljavala u periodu koji je sledio period vladavine Karla Velikog, pa se stoga naziva karolinška miniskula (minuskula - mala slova).
Loglan Suština hipoteze bila je „jezik utiče na razmišljanje“. Doktor Braun, sa svojim saradnicima, sa novim projektom sledio je njihove principe da napravi sasvim logički jezik, koji je još na početku dobio naziv „loglan“.
Cezaropapizam Ovaj tip odnosa je našao svoju pravnu formulaciju u tzv. simfoniji, koja je prvi put bila formulisana u 6. veku u šestoj Justinijanovoj noveli. Justinijanovo učenje o „simfoniji“ poznavao je i Sveti Sava koji u Zakonopravilu prevodi najvažnija mesta tog vizantijskog učenja koje je sledio kao model.
Kineski kalendar Poslednji kralj od Džoua je predao teritoriju Ćinu, nakon čega je u upotrebu ušao novi kalendar ("Ćin" kalendar). Sledio je iste principe kao i Sifen kalendar, osim što je godina počinjala još jedan mesec ranije (na drugi mladi Mesec pre kratkodnevice, koja je sada padala u drugom mesecu godine). Ćin kalendar je korišćen za vreme dinastije Ćin i početkom zapadne dinastije Han.
Kaligrafija Zapadna kaligrafija je kaligrafija latinskog pisanog sistema i od manjeg je značaja u odnosu na grčki i ćirilični pisani sistem. Raniji alfabeti su se razvijali u periodu od 3000 godina pre nove ere. Od etrurskog alfabeta razvio se latinski alfabet. Velika slova (majuskule) su slova koja su se prva pojavila, a zatim je sledio pronalazak malih slova (minuskula) u karolinškom periodu.
Nervni agens Ova serija je prva i najstarija familija nervnih agenasa. Prvo sintetisano jedinjenje ove klase je bio GA (tabun) 1936. godine. Nakon toga je otkriven GB (sarin) 1939. godine, čemu je sledio GD (soman) 1944, i konačno manje poznati GF (ciklosarin) 1949. GB je jedini G agens koji je korišten in SAD kao municija, posebno u raketama, vazdušnim bombama, i artiljerijskim granatama.
Hadžiluk Istraživanje primarnog smisla korena reči hadžiluk zaustavlja se na pretpostavkama različite verodostojnosti. Arapski pisci rečnika daju značenje „uteći nekuda“, što bi odgovaralo srpskom pojmu „hodočašće“. U predislamsko doba su postojala dva vašara u mesecu zulkadi, i to u Ukazu i u Medženi. Nakon toga sledio je vašar u u Zu `L-Medžažu, odakle je narod išao pravo na Arafat.
Mentuhotep II Takođe je poznat po vojnim pohodima na jug protiv Nubije, koja je stekla nezavisnost za vreme Prvog prelaznog perioda Egipta. Takođe postoje dokazi o vojnoj aktivnosti u oblasti Palestine. Kralj je reorganizovao zemlju i postavio vezira na čelo uprave. Veziri za vreme njegove vladavine su bili Ipi i Dagi. Blagajnik je bio Khet, koji je isto tako učestvovao u kraljevom "sed" festivalu. Sledio ga je Meketre. Vojskovođa je bio izvesni Intef o kome se zna po njegovom grobu u Tebi.