Top 10 similar words or synonyms for prevrelog

kombajn    0.943896

kašljanje    0.941007

dekartovo    0.939922

predvidjeti    0.939524

povratnoj    0.937627

tahikardiju    0.936875

vazodilataciju    0.936608

presinaptičke    0.936119

regionsko    0.935410

morfinu    0.934932

Top 30 analogous words or synonyms for prevrelog

Article Example
Rakija od kajsije Rakija od kajsije (kajsijevača) predstavlja jedno od popularnijih i cenjenijih pića u Srbiji. To je jako alkoholno piće dobijeno procesom fermentacije kljuka koji je dobijen muljanjem ploda kajsije i destilacijom prevrelog kljuka.
Vilijamovka Konzervisanje prevrelog kljuka može se ostvariti i tako što se umesto dopunjavanja suda u otpražnjeni prostor ubaci određena količina inertnog gasa kao što su ugljenik(IV)-oksid, azot ili argon. Ovaj ubačeni gas treba da bude pod blagim pritiskom od 0,01-0,02 bar, na takav način da bi se gas neprestano nalazio na vrhu rezervoara. Izneti načini konzervisanja mogu se primeniti i za konzervisanje prevrelih komina i od drugih vrsta i sorti voća.
Vilijamovka Kada se destilacija obavlja odmah posle završenog vrenja nema opasnosti da će se u rakiji vilijamovki osetiti patočni ton i kod ovakve relativno manje gradacije na izlazu iz kolone. Odvajanjem sporedne frakcije, u kojoj su koncentrisani aldehidi i estri, dobiće se dopadljiva i pitkija vilijamovka sa čistim karakteristikama, a ne oštri miris. Ovom kontinualnom kao i prekidnom destilacijom ne može se bitnije smanjiti sadržaj nepovoljnog sastojka metanola, koji se posebno kod rakije vilijamovke nalazi u povećanoj količini. Međutim, kada se primenjuje kontinualna destilacija prevrelog kljuka može se dodati dopunska kolona za demetanolizaciju, kojim se znatno može sniziti sadržaj metanola, ali uz njega snižava se i sadržaj acetaldehida, etilacetata i drugih aromatičnih sastojaka.
Dunjevača Pripremljeni plodovi se moraju dobro izmešati jer bi u protivnom proces fermentacije predugo trajao. Sudovi za fermentaciju se pune tako da ostane 20% slobodnog prostora.Za uspešno formiranje alkoholne fermentacije potrebno je dodavati kvasce i hraniva na bazi azota i fosfora. Kiselost se može korigotati uz pomoć sumporne kiseline od pH=3,2 dok korekcija šećera zakonski nije dozvoljena. Sudovi se zatvaraju, mada ne hermetički. U procesu alkoholne fermentacije nastaje ugljen-dioksid kaga je potrebno izvući. To se postiže postavljanjem vranjevima koje pritom ne dozvoljavaju ulazak kiseonika i mikroorganizama. Takođe se može izbaciti tako što se kroz plutani čep provuče crevo i uroni u vodu pri čemu je ulazak kiseonika onemogućen. Prostor u kome se nalaze sudovi za vrenje bi trebalo imati temperaturu od 16 do 20 °C i pritom fermentacija kljuka dunje traje oko tri nedelje.Vrenje je završeno kada filter prevrelog kljuka pokazuje vrednost od 6 do 12°Oe mereno na Ekslovom širomeru.
Rakija od kajsije Proces destilacije je tehnološka operacija pomoču koje se komponente iz tečnih smeša delimično ili potpuno razdvajaju,na osnovu njihovih različitih napona para,odnosno tačkama ključanja,na jednoj istoj temperaturi. U ovom procesu udeo pare lakše isparljive komponente je uvek veći u parnoj fazi nego u tečnoj smeši. Destilacijom prevrelog kljuka se dobija destilat koji se sastoji iz komponenata koji preovlađuju u toj smeši a te komponente su etil-alkohol i voda. Takodje dolazi do izdvajanja komponenata koje se relativno nalaze u malim količinama a to su aromatična jedinjena i jedinjenja koja daju ukus rakiji kao sto su višak šecera koji nije prevreo u procesu fermentacije,razne kiseline i druga organska jedinjena koja utiču na kvalitet buduće rakije.