Top 10 similar words or synonyms for presinaptičke

kašljanje    0.951055

abdominalnih    0.950531

uznemirenost    0.948915

konfuzija    0.948374

vazodilataciju    0.947218

livenjem    0.944917

ispadi    0.944523

makrobiotičkoj    0.943480

duvačima    0.943251

psorijaza    0.943031

Top 30 analogous words or synonyms for presinaptičke

Article Example
Autoreceptor Autoreceptor je receptor lociran na membrani presinaptičke nervne ćelije i služi kao deo povratne petlje u prenosu signala. On je senzitivan jedino na neurotransmitere ili hormone koje otpušta neuron na čijoj membrani počiva.
Kanabinoidni receptor 2 Kanabinoidni receptor tip 2 ("CB") je G protein spregnuti receptor iz familije kanabinoidnih receptora koja je kod ljudi kodirana -{"CNR2"}- genom. On je blisko srodan sa kanabinoidnim receptorom tip 1, koji je u znatnoj meri odgovoran za efikasnost endokanabinoidno posredovane presinaptičke inhibicije, psihoaktivnih svojstava tetrahidrokanabinola, aktivnog agenta marihuane, i drugih fitokanabinoida. Glavni endogeni ligand za -{CB}- receptor je 2-arahidonoilglicerol (-{2-AG}-).
Midrijaza Neurotransmiter norepinefrin (noradrenalin) reguliše mnoge fizološke procese u telu i mozgu. Jedna od njih je autonomna konstrikcija i kontrakcija određenih mišića. Psihoaktivna droga kokain snažno koči normalan ponovni ulazak norepinefrina u presinaptičke živčane završetke, što dovodi do povećane količine ekstracelularnog norepinefrina.
Selektivni inhibitor preuzimanja serotonina SSRI ligandi povećavaju ekstracelularni nivo neurotransmitera serotonina inhibicijom njegovog preuzimanja u presinaptičke ćelije. Time se povišava nivo serotonina u sinaptičkom rascepu dostupnog za vezivanje na postsinaptičke receptore. Oni imaju varijabilne stepene selektivitnosti za druge monoaminske transportere, pri čemu čisti SSRI ligandi imaju mali afinitet za noradrenalinski i dopaminski transporter.
Amisulprid Amisulprid prvenstveno deluje kao antagonist D i D receptora. On ima visok afinitet za te receptore sa konstantom disocijacije od 2.8 -{nM}- i 3.2 -{nM}-, respektivno. Mada standardne doze u opsegu 400 do 1200 -{mg}- na dan, koje se koriste za lečenje psihoze, inhibiraju dopaminergičku neurotransmisiju, niske doze u opsegu 50 do 200 -{mg}- preferentno blokiraju inhibitorne presinaptičke autoreceptore. To rezultuje u olakšavanju dopamina aktivnosti, iz tog razloga, niske doze amisulprida se takođe koriste za lečenje kliničke depresije.
Serotoninski transporter SERT je integralni membranski protein koji transportuje neurotransmiter serotonin iz sinaptičkog prostora u presinaptičke neurone. Ovim transportom serotonina posredstvom SERT proteina se završava ciklus dejstva serotonina i dolazi do njegove recirkulacije na način koji je zavistan od natrijuma. Ovaj protein je meta mnogih antidepresivnih lekova, uključujući lekove iz SSRI klase. On je član familije a. Polimorfizmi ponavljajućih segmenata u promoteru ovog gena utiču na brzinu ponovnog preuzimanja serotonina i mogu da budu jedan od činilaca sindroma iznenadne smrti odojčadi, agresivnog ponašanja obolelih od Alchajmerove bolesti, posttraumatskog stresnog poremećaja i sklonosti depresiji kod ljudi koji doživljavaju emocionalne traume.