Top 10 similar words or synonyms for odgovornost

odgovornosti    0.981846

izvršenje    0.975820

donošenje    0.975502

nadležnost    0.975074

sticanje    0.974639

saglasnost    0.972182

ovlašćenja    0.969763

prirodnu    0.969683

slobodu    0.969481

razvijanje    0.969119

Top 30 analogous words or synonyms for odgovornost

Article Example
Odgovornost zaposlenog pri odavanju poslovne tajne Lice koje postupajući u dobroj veri želi da zaštiti javni interes, posebno ako ukazuje nadležnim organima na postojanje korupcije, ne sme da trpi zbog toga štetu pa postoji zakonska dužnost privrednog društva da mu pruži potpunu zaštitu. Međutim, ova dužnost postoji samo kao prirodna obligacija, koju retko ko poštuje jer nije sankcionisana.
Odgovornost zaposlenog pri odavanju poslovne tajne Prema članu 11. Zakona o zaštiti poslovne tajne, koji se odnosi na tužbe povodom ovog prekršaja:
Odgovornost zaposlenog pri odavanju poslovne tajne Prilikom donošenja odluke o zahtevima iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana, sud posebno ceni srazmeru između ozbiljnosti povrede i interesa trećih lica.
Odgovornost osnivača za obaveze privrednog društva Ortačko društvo - društvo dva ili više ortaka koji su neograničeno solidarno odgovorni celokupnom svojom imovinom za obaveze društva, odnosno poverilac ortačkog društva može pokušati naplatiti od svakog ortaka pojedinačno u celokupnom iznosu.
Odgovornost zaposlenog pri odavanju poslovne tajne a koji je od strane društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.
Odgovornost zaposlenog pri odavanju poslovne tajne Kao poslovna tajna ne mogu se utvrditi isprave i podaci koji su po zakonu javni, kao ni podaci i isprave o kršenju zakona, dobrih poslovnih običaja i načela poslovnog morala.
Odgovornost zaposlenog pri odavanju poslovne tajne Način čuvanja poslovne tajne utvrđuje se odlukom uprave preduzeća. Tom se odlukom utvrđuje i odgovornost lica za čuvanje poslovne tajne. Lica koja su obavezna da čuvaju poslovnu tajnu su članovi i akcionari privrednog društva, kao i sva lica zaposlena u preduzeću. To su i lica izvan preduzeća, ako su znala ili su morala znati da su određene isprave i podaci poslovna tajna. Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa osnivača člana i akcionara, prestanak mandata člana organa preduzeća i prestanak radnog odnosa zaposlenog.
Odgovornost zaposlenog pri odavanju poslovne tajne Postoje određeni izuzeci od dužnosti čuvanja poslovne tajne, prema članu 73. Zakona o privrednim društvima.
Odgovornost zaposlenog pri odavanju poslovne tajne Prema članu 74. Zakona o privrednim društvima
Odgovornost zaposlenog pri odavanju poslovne tajne Ko neovlašćeno drugom saopšti, preda ili na drugi način učini dostupnim podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu ili ko pribavlja takve podatke u nameri da ih preda nepozvanom licu, kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina (Krivični zakonik, član 240. stav 1). Teži, kvalifikovani oblik krivičnog dela odavanja poslovne tajne postoji ako je delo učinjeno iz koristoljublja ili u pogledu naročito poverljivih podataka. U tom slučaju zaprećena je kazna zatvora od dve do deset godina. Ko krivično delo odavanja poslovne tajne učini iz nehata, kazniće se zatvorom do tri godine.