Top 10 similar words or synonyms for nadležnost

odgovornost    0.975074

sprovođenje    0.974319

sticanje    0.972686

odgovornosti    0.972393

tereta    0.970917

izvršenje    0.969362

davanje    0.968564

otkrivanje    0.967890

razvijanje    0.965891

obezbeđivanje    0.965526

Top 30 analogous words or synonyms for nadležnost

Article Example
Kompjuterski kriminalitet Formalno gledano ne postoji nadležnost domaćih organa ukoliko počinioci nisu iz naše zemlje i ukoliko napad ne potiče iz Srbije. Nadležnost u takvim slučajevima je tužilaštvo zemlje iz koje napad potiče - objasnila je Komnen Nikolić.
Kompjuterski kriminalitet Kada dode do saznanja da se u jednom krivičnom predmetu radi o slučajevima predviđenim za nadležnost Posebnog tužioca, isti se pismeno obraća Republičkom javnom tužiocu zahtevajući od njega da mu poveri ili prenese u nadležnost taj predmet.
Federalni istražni biro Trenutno, FBI ima istražnu nadležnost nad kršenjem više od 200 kategorija saveznih zakona i jedina, osim Šerifske službe Sjedinjenih Američkih Država, ima nadležnost za krivično gonjenje prekršilaca zakona na celoj teritoriji zemlje (ona je de fakto vodeća agencija za sprovođenje zakona saveznih vlasti Sjedinjenih Američkih Država). Slogan Biroa je „Vernost, hrabrost, poštenje”.
Server imena Rekurzivni DNS serveri odgovaraju na bilo koje pitanje koje prime, iako to nije njihova nadležnost za postavljeno pitanje, tako što pitanje prosleđuju serveru ili serverima koji su za to pitanje nadležni.
Ustav Rusije iz 1918. godine Vrhovni organ vlasti je Sveruski kongres sovjeta sa preko 1.000 deputata. Njegova nadležnost obuhvata samo najvažnija pitanja – bitnije izmene ustava, izbor Centralog izvršnog komiteta i sl. Po svojoj strukturi on je jednodomo predstavničko telo.
Server imena Nadležnost, rešavanje i kreširanje funkcije mogu biti prisutni u implementaciji DNS servera, ali to nije neophodno: DNS server može sam da sprovede bilo koju od ovih funkcija, bez implementacije ostalih.
Javni tužilac Zakonom o Javnom tužilaštvu se uređuje osnivaje, organizacija, nadležnost i druga pitanja od značaja za rad javnog tužioca. Državni tužilac je samostalan i nezavisan u svom radu i svoju funkciju vrši na osnovu Ustava, zakona i međunarodo ratifikovanih ugovora.
Međunarodni subjektivitet države "Federalne države" su danas gotovo jedini oblik složene države. Osnivaju se ustavom (unutrašnjim pravnim aktom), a nadležnost je podeljena između federalnih vlasti i vlasti članica federacije. Federacija nastupa prema inostranstvu i jedini je subjekt međunarodnog prava. Federalne jedinke zadržavaju isključivu nadležnost u oblastima koje nisu prenete na federaciju. Izvršavanje međunarodnih ugovora koje zaključi federacija može doći u pitanje ako neka od njenih jedinki koja je u odnosnoj oblasti zadržala isključivu nadležnost nije spremna da izvrši preuzete obaveze. Federacija bi bila odgovorna za neizvršenje međunarodnog ugovora iako do toga nije došlo njenom krivicom već ustavnom nemogućnošću da privoli svoju federalnu jedinku da odnosni deo ugovora izvrši. U međunarodne ugovore koje zaključuju federacije sa drugim državama nekada se unose posebne odredbe tzv. “federalna klauzula” – kojima se nastoje preduprediti moguće teškoće u izvršavanju ugovora.
Pravni aspekti u računarstvu Pitanja nadležnosti i suvereniteta su brzo došla do izražaja u eri Interneta. Nadležnost je aspekt državnog suvereniteta i odnosi se na sudske, zakonodavne i administrativne nadležnosti. Zakoni jedne nacije mogu imati međunardoni uticaj i tako proširiti svoju nadležnost izvan teritorijalnih granica i suverenita te nacije. Ovo je posebno problematično jer Internet ne prepoznaje teritorijalna ograničenja i suverenitet. Ne postoji jedinstven, međunarodni zakon univerzalne primene i takva pitanja su uglavnom stvar sukoba zakona, posebno na međunarodnom privatnom pravu. Na primer, sadržaj na jednom veb sajtu je legalan u jednoj zemlji, a ilegalan u drugoj. U odsustvu jedinstvenog zakona, pravnici se suočavaju sa pitanjem sukoba zakona.
Zloupotreba i kontrola humanitarnih organizacija Ali, u vreme kada je donet ovaj zakon postojali su neki drugi organi opštinske samouprave, a u međuvremenu je menjan i Ustav i donošeni su mnogi drugi zakoni. Nadležnost za rad humanitarnih organizacija bi prema tome trebalo da kontroliše Gradski sekretarijat za kulturu.