Top 10 similar words or synonyms for matematičku

logiku    0.961070

ličnu    0.959152

lokalnu    0.952676

trgovinu    0.949770

američku    0.948465

nesanicu    0.946690

obuka    0.945242

zajednicu    0.945050

štampu    0.944635

rodnu    0.943994

Top 30 analogous words or synonyms for matematičku

Article Example
Slaviša B. Prešić Saopštavao je na više naučnih skupova, i zemlji i u inostranstvu, između ostalih na: -{VI}- međunarodnom kongresu logike, metodologije i filozofije nauka (Hanover, 1979), Seminaru za višu algebru MGU-a (Moskva, 1978), Kolokvijumu za matematičku logiku Kalifornijskog univerziteta (Berkli, 1980), Seminaru za matematičku logiku njujorškog gradskog univerziteta (Njujork, 1986), Seminaru za računarstvo Kurantovog instituta (Njujork, 1986), Seminaru za matematičku logiku Filadelfijskog univerziteta (Filadelfija, 1986), Kolokvijumu za matematiku univerziteta Templ (Filadelfija, 1986), Seminaru za funkcionalne jednačine univerziteta Vaterlo (Vaterlo, 1986) i dr.
Komplement dvojke Komplement dvojke, dopunski kod, potpuni komplement ili drugi komplement predstavlja matematičku operaciju nad binarnim brojevima kao i reprezentaciju označenih brojeva baziranu na tim operacijama.
Filtar promenljivog stanja U strukturu KHN filtra ulaze dva operaciona pojačavača (integratori) povezana povratnom spregom. Operacioni pojačavač integrator je električno kolo koje predstavlja matematičku operaciju integraljenja. Integrator integrali ulazni signal.
Slaviša B. Prešić Od posebnog značaja je Seminar iz matematičke logike koji radi već 50 godina i kroz koji je prošao brojan logički podmladak, kao i Jugoslovenski seminar za matematičku logiku koji radio 15 godina.
Kvantitativni odnos strukture i aktivnosti Na primer, biološka aktivnost se može kvantitativno izraziti kao koncentracija supstance neophodna da se proizvede dati biološki respons. Dodatno, kad su fizikohemijska svojstva ili strukture numerički izražene, moguće je utvrditi matematičku relaciju, ili kvantitativni odnos strukture i aktivnost, između njih. Matematički izraz se, ako je pažljivo testiran, može zatim koristiti za predviđanje modelovanog responsa drugih hemijskih struktura, uz pažljivu proveru domena primenljivosti.
Neblokirajući minimalni obuhvatni prekidač 1940-ih i 1950-ih, inženjeri u Belovim laoboratorijama su započeli proširenu seriju matematičkih istraživanja, u okviru metoda za smanjivanje veličine i potrošnje "svič fabrike", potrebne za implementaciju telefonske centrale. Jednu raniju, uspešnu matematičku analizu, izveo je Charles Clos i svič fabrika, konstruisana od manjih prekidača, nazvana je "clos mreža".
Slaviša B. Prešić Slaviša B. Prešić je takođe vidno učestvovao u raznim oblicima društvene delatnosti. Dve godine (1978-80) je upravnik Instituta za matematiku, bio je član saveta OOUR-a, a dugi niz godina je šef Katedre za algebru i matematičku logiku. Podstakao je i veoma aktivno radio na reformi planova i programa studija matematike, posebno onih delova koji se odnose na algebru, logiku i računarstvo.
Masena spektrometrija Signal koji se dobija sa detektorskih elektroda, sadrži informaciju o svim jonima, bez obzira na njihovu masu. Na taj signal, potrebno je primeniti matematičku operaciju - furierovu transformaciju. Tom operacijom se dobiva se maseni spektar. Ova metoda je brza i ima veliko razlučivanje, ali je i jako skupa. S obzirom da je u ovakvom instrumentu moguće manipulirati jonima, moguće je sprovoditi različita istraživanja na njima.
Markiz de Kondorset Od 1765. do 1774, fokusirao se na nauku. 1765. godine objavio je svoj prvi rad iz oblasti matematike pod naslovom “Essai sur le calcul integral”, koji je poboljšao njegovu matematičku karijeru. Objavio je još nekoliko radova i 25. februara 1769. godine izabran je za Academie royale des Sciences.
Skriveni Markovljev model Skriveni Markovljev model ("HMM") je statistički Markovljev model u kome se podrazumeva da je modelovani sistem Markovljev proces sa neopaženim ("skrivenim") stanjima. HMM se može smatrati najjednostavnijom dinamičkom Bajesovom mrežom. Matematičku zaleđinu HMM-a je razvio L. E. Baum sa saradnicima. HMM je blisko srodan sa ranijim radom na optimalnom nelinearnom problemu filtriranja koji je objavio Ruslan L. Stratonović, i pri tom prvi opisao dvosmernu proceduru.