Top 10 similar words or synonyms for kompletnost

predvidjeti    0.928367

bipartitni    0.920795

tubi    0.917970

zatezanje    0.917485

multimedije    0.916344

getinput    0.916216

prevrelog    0.916121

endnode    0.915726

kašljanje    0.915686

yrieix    0.915360

Top 30 analogous words or synonyms for kompletnost

Article Example
Pretraga u dubinu iterativnim produbljivanjem IDDFS kombinuje prostornu efikasnost DFS algoritma i kompletnost BFS algoritma (kada je faktor grananja konačan). Optimalni rezultati se dobijaju kada je cena puta neopadajuća funkcija od dubine čvora.
Maksimalno odsecanje Za ovaj problem je poznato da je NP-kompletan. Lako je videti da je problem u NP: odgovor "da" je lako dokazati obezbeđivanjem dovoljno velikog odsecanja. NP kompletnost se može pokazati, na primer, transformacijom iz "maksimum 2-zadovoljivosti" ( koji je restrikcija "problema maksimalne zadovoljivosti"). Verzija problema odlučivanja sa težinama bila je jedan od Karpovih 21 NP-kompletnih problema; Karp je pokazao NP-kompletnost redukcijom sa "problema particionisanja".
Heuristika (informatika) U informatici, veštačkoj inteligenciji, i matematičkoj optimizaciji, heuristika je tehnika rešavanja ili brže od klasičnih metoda, ili nalaženja približnog rešenja kada klasični metodi ne mogu da nađu tačno rešenje. Kod heuristika se menja optimalnost, kompletnost, tačnost, i / ili preciznost za brzinu.
Bipartitne dimenzije Ovaj problem je dokazan da je NP-kompletan od strane Orlina -{()}-, čak i za bipartitne grafove. Stokmejer -{()}- je ranije dokazao da je NP-kompletnost formula osnovnog baznog problema. Problem ostaje NP-težak, čak i ako ograničimo našu pažnju na bipartitne grafove čija je bipartitna dimenzija zagarantovana da bude najviše formula_24, gde "n" označava veličinu datog problema -{()}-. Sa pozitivne strane, problem je rešiv u polinomijalnom vremenu na bipartitnom "domino-slobodnim grafovima" -{()}-.
Kolos (računar) Kolos je bio prva od elektronskih digitalnih mašina koja je imala ograničenu programiranost. Ipak, to nije bio u celosti računar za generalnu primenu, pošto nije bio Tjuring-kompletan (-{Turing-complete}-; što je značilo da nije imao programski jezik), iako je Alan Tjuring ("-{Alan Turing}-"), na čijem istraživanju je zasnovana definicija, radio u Blečli parku gde je Kolos pušten u rad. Tada još nije shvaćeno da je Tjuring-kompletnost od značaja; većina ostalih novih modernih računarskih mašina je nije imalo (npr. Atanasov-Beri kompjuter (-{Atanasoff-Berry Computer}-), Harvard Mark I mašina sa elektromehaničkim relejima, mašine sa relejima Bel laboratorija, prva dva dizajna Konrada Zusea itd.). Predstava o računaru kao mašini za opštu upotrebu, a ne samo velikog digitrona koji rešava teške probleme, nije postala zapažena do posle nekoliko godina.