Top 10 similar words or synonyms for ортогоналне

линеарне    0.798031

симетричне    0.787037

фиксиране    0.779880

цикличне    0.777763

сферне    0.777458

хоризонталне    0.775373

паралелне    0.775030

радијалне    0.773964

произвољне    0.769892

вертикалне    0.768246

Top 30 analogous words or synonyms for ортогоналне

Article Example
Матрица ротације Матрице ротације су ортогоналне матрице са детерминантом једнаком јединици.
Питагорина теорема уз одговарајуће особине, онда за ортогоналне векторе formula_16 и formula_17 Питагорина теорема добија облик
Инверзија у односу на круг Два круга су ортогонална ако и само ако су им тангенте у пресечним тачкама ортогоналне.
Јакобијан У случају да су formula_6 ортогоналне Декартове координате тада матрица одговара градијенту компоненти функције, тј. formula_7.
Придружени Лежандрови полиноми За фиксни"m", formula_45 су ортогоналне, параметризиране по θ преко formula_46, са тежином formula_47:
Имагинарна јединица У овом случају, неслагање настаје од геометријског избора на коју страну око јединичног круга је „позитивна“ ротација. Прецизније објашњење је да аутоморфна група специјалне ортогоналне групе -{SO}- (2, -{R}-) има тачно 2 елемента – идентитет и аутоморфизам који деле смер „у смеру кретања казаљке на сату“ и смер „супротно од смера кретања казаљке на сату“. Видети ортогоналне групе.
Симсонова права Обрнута теорема: Важи и обрнуто што значи да "Тачка припада кружници описаној око троугла ако ортогоналне пројекције те тачке на праве одређене страницама троугла припадају једној правој."
Чебишевљеви полиноми Чебишевљеви полиноми првога и другога реда представљају ортогоналне полиноме. Полиноми првога реда ортогонални су са тежинском функцијом formula_13 на интервалу (−1,1), па је релација ортогоналности:
Херман Вајл Вајлове "Класичне групе", расадан, тежак и елегантан класик у области репрезентација група, су поново размотриле теорију инваријаната. Покрио је симетричне, пуне линеарне, ортогоналне и симплектичке групе и резултате о њиховим инваријантама и репрезентацијама.
Ортогоналност Ортогоналност (још и нормалност) у алгебри и геометрији представља релацију између два или више објеката при чему исти испуњавају одређене услове. У елементарној геометрији се каже да су две праве у равни међусобно ортогоналне акко је угао између њих 90°.