Top 10 similar words or synonyms for каталогизација

literatury    0.711624

инст    0.708137

сигнализам    0.707371

некњижне    0.703826

челиковић    0.702101

gdal    0.697790

спортсмен    0.690479

речничка    0.689424

epc    0.686544

опће    0.682744

Top 30 analogous words or synonyms for каталогизација

Article Example
Каталогизација у публикацији Основне информације које ЦИП садржи јесу информације о делу, издавачу, години издања, категорији којој дело припада, тиражу, као и ISBN број.
Каталогизација у публикацији Каталогизација у публикацији (ЦИП) је јединствен запис који добијају публикације у штампаној или електронској форми и приказују информације о библиографском садржају дате публикације. Каталогизације у Србији извршавају Народна библиотека Србије са седиштем у Београду, док за издаваче из Војводине то чини Библиотека Матице српске из Новог Сада.
Каталогизација у публикацији ISBN представља јединствени број публикације. Састоји се од 13 цифара у форми XXX-XX-XXXX-XXX-X и подељен је у 5 делова:
Витомир Васић CIP – КАТАЛОГИЗАЦИЈА И ПУБЛИКАЦИЈА, Народне библиотеке Србије, Београд, 821.163.41.31
Отпозади DVD у Србији је издало предузеће -{Cobra Film}- 2005. године. Тираж није наведен, интерна ознака српског издавача је број 6, а каталогизација -{COBISS.SR-ID}- 122857484.