Top 10 similar words or synonyms for ајнштајновим

индикаторима    0.687169

математиком    0.685231

моделирањем    0.672371

физиком    0.669970

механиком    0.667417

рачуном    0.666216

компаративним    0.663916

ојлеровим    0.656096

лингвистиком    0.654722

оператором    0.653316

Top 30 analogous words or synonyms for ајнштајновим

Article Example
Фотон Коефицијенти formula_84 и formula_85 називају се Ајнштајновим коефицијентима.
Д'Аламберов оператор У теорији релативности, користи се запис са Ајнштајновим индексима.
Кинетичка теорија гасова Кинетичка теорија гасова тако представља први значајан успех молекуларне, односно атомске теорије о структури материје, која је у физици и хемији коначно прихваћена Ајнштајновим објашњењем Брауновог кретања 1905. године.
Милева Марић Ајнштајн Милева Марић-Ајнштајн (Тител, Аустроугарска, 19. децембар 1875 — Цирих, Швајцарска, 4. август 1948) је била српска математичарка, прва жена Алберта Ајнштајна, једног од најгенијалнијих људи 20. века. Постоје тврдње да је она допринела раним Ајнштајновим радовима, али је степен њеног учешћа у открићима непознат и предмет је бројних полемика.
Општа теорија релативности Општа релативност или општа теорија релативности (ОТР) је геометријска теорија гравитације коју је Алберт Ајнштајн објавио у чланку "Основе опште теорије релативности" (), 1915. године у -{"Annalen der Physik"}-. Теорија представља релативистичко поопштење специјалне релативности и Њутнове теорије гравитације. Она пружа уједињени опис гравитације као геометријског својства простора и времена, или простор-времена. Специфично, закривљеност простор-времена је директно повезана са енергијом и моментом независно од тога која материја и радијација су присутне. Однос је специфициран у Ајнштајновим једначинама поља, систему парцијалних диференцијалних једначина.
Теорија релативности Варићак је дошао до значајних резултата на двојству теорије релативности и геометрији Лобачевског, а Миланковић је објавио прве расправе о новој теорији. Миланковић је био и први професор на курсу из теорије релативности на Универзитету у Београду. Сима Марковић је писао о Ајнштајновим резултатима и био је међу првим филозофима који су нашли филозофско тумачење ових резултата. Михајло Петровић се занимао за експериментални доказ теорије релативности, тј. за њено оповргавање, но између 20-их и 30-их година двадесетог века потпуно ју је прихватио и о томе је писао у својим књигама.
Алберт Ајнштајн У 1911. години, Ајнштајн постаје најпре ванредни професор на Универзитету Цирих, а убрзо после тога и редовни професор на немачкој говорној секцији Карловог универзитета у Прагу. Док је био у Прагу, Ајнштајн објављује рад у коме позива астрономе да провере два предвиђања његове Опште теорије релативности која је још у развоју, а ради се о савијању светлости у гравитационом пољу, мерљивом за време помрачења Сунца, и о гравитационом црвеном помаку Сунчевих спектралних линија у односу на одговарајуће спектралне линије произведене на површини Земље. Млади немачки астроном Ервин Фројндлих (-{Erwin Freundlich}-), започиње сарадњу са Ајнштајном и узбуњује друге астрономе широм света у вези са овим Ајнштајновим астрономским проверама.
Алберт Ајнштајн Многи научници још увек нису убеђени у све то због разноразних разлога, почевши од оних научних (неслагање са Ајнштајновим тумачењем експеримената, веровање у етер или у то да је апсолутни систем референције неопходан) па све до психо-социјалних (конзерватизам, антисемитизам). Према Ајнштајновом гледишту, већина примедби долазила је од експериментатора који су имали врло мало разумевања теорије која је у то укључена. Ајнштајнова популарност у јавности, која је наступила после чланка из 1919, створила је озлојеђеност код тих научника, а код неких ова озлојеђеност се задржала и у 1930.м годинама.
Херман Вајл Вајл је испратио развој теорије релативитета у својој књизи "Простор, време, материја" () из 1918, која је већ 1922. достигла четврто издање. Његов приступ је био заснован на феноменолошкој филозофији Едмунда Хусерла, посебно у његовој књизи „Идеје за чисту феноменологију и феноменолошку филозофију. Прва књига: Општи увод у чисту феноменологију“ из 1913. Изгледа да је ово био Вајлов начин борбе са Ајнштајновим контроверзним ослањањем на фенеоменолошку физику Ернста Маха. Хусерл је оштро реаговао на Фрегеову критику његовог првог рада о филозофији аритметике и истраживао је смисао математичких и других структура, које је Фреге разликовао од емпиријских односа. Стога постоји добар разлог за гледиште да се теорија калибарске инваријантности развила из Вајлових идеја као формализам физичких мерења а не као теорија нечег физичког, дакле као научни формализам.
Алберт Ајнштајн Амерички Федерални истражни биро држао је у својим архивама 1427 фасцикли о Ајнштајновим активностима и препоручивао је да му се забрани усељење у Сједињене Државе, по основу Акта о искључењу странаца, наводећи да Ајнштајн "верује у, саветује, брани или поучава доктрине које, у законском смислу, као што је судски доказано у другим случајевима, могу изазвати незаустављиво срљање државе ка анархији, што би имало за резултат постојање државе само на папиру"'. Поред осталих оптужби Ајнштајну се ставља на терет такође и да је "био члан, покровитељ, или у вези са тридесет четири комунистичка покрета између 1937 и 1954 и да је такође био почасни председник три комунистичке организације".Многи од докумената из ових фасцикли нису ни били написани од стране ФБИ-а, него су представљали дојаве ФБИ-у које су биле послате углавном од стране грађанских политичких групација.