Top 10 similar words or synonyms for umeti

sufizmi    0.808137

idhujtaria    0.795432

umetit    0.795094

akuzimi    0.793338

keqbërësi    0.786710

habbabi    0.785909

synneti    0.783122

jhvh    0.777685

kethir    0.776646

karimov    0.774935

Top 30 analogous words or synonyms for umeti

Article Example
Evliatë e allahut Evlijave janë nga umeti i Sajidina RasulAllahut (salla Allahu te `ala alejhi ue selem). Ka pasur prej Evlijave të Allahut në çdo epokë dhe do të ketë gjithmonë
Evliatë e allahut • Ibn Haxher el Asqalani shkruan : Një person erdhi te varri I Profetit a.s. e i tha : " Umeti juaj është duke vdekur ; lute Allahun që të bjerë shi . Saifi thotë : personi që e bëri këtë lutje te varri i të Dërguarit të Allahut , emri i tij ishte Bilal Ibn el - Harith , (Allahu qoftë i kënaqur me të) . Ky transmetim është autentik .
Imam Shafi’u Ebu Ubejd ka thënë: “Nuk kam parë ndonjë njeri më inteligjent sesa Shafiu”, dhe, po ashtu, Junus Ibn Abdul-‘Ala ka thënë: “Nëse do të bashkohej Umeti, inteligjenca e tij do të ishte më e madhe sesa tërë ajo çfarë mund të tubonin ata.”
Sheh Muhamed ibën Salih el Uthejmin Me vdekjen e tij, vendet islame dhe umeti islam në përgjithësi, humbën një dijetar të shquar dhe një njeri të madh, që na kujtonte selefët tanë në adhurimin e tyre, në metodën dhe dëshirën që kishin për përhapjen e dijes dhe për të qenë të dobishëm për muslimanët.
Isai, Jezusi mysliman Kurse disa interpretues të Kuranit thonë:"Pas Isait, njerëzit u ndanë në tre grupe. Një grup thanë se Mesia ishte vetë Zoti. Një grup thanë se ai ishte biri i Zotit dhe grupi i tretë besuan se ishte profet dhe i dërguar i Zotit. Tek grupi i tretë hynin monoteistët e krishterë dhe atyre iu bashkëngjit umeti i Muhamed Mustafasë. Ngadhënjimi që ceket në fund të ajetit të mësipërm është ngadhënjimi i umetit të Muhammedit"
Evliatë e allahut • Ibn Kethiri shkruan se në vitin 18 të hixhretit gjatë hilafetit të Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të) pati zi buke . Omeri dhe Bilalli (Allahu qoftë i kënaqur me ta) shkuan te varri i bekuar i Profetit (Allahu e bekoftë dhe i dhëntë paqe ) , dhe than : “Ja, Rasul Allah ! Umeti juaj është duke vdekur ( nga uria ), lutuni për ne që Allahu të na japë shi " . Më vonë , Bilalli (Allahu qoftë i kënaqur me të) pa një ëndërr në të cilën i Dërguari i All-llahut ( Allahu e bekoftë dhe i dhëntë paqe ) ,e urdhëroi Bilallin për të shkuar te Omeri ,të përcjellë selamin e tij , dhe për ta informuar që do të ketë shi dhe se ai duhet të kryejë namaz istiska(namaz për shi صلاة الإستسقاء) ' . Ky është një transmetim shumë autentikë.[Tarikh Ibn Kethiri , kapitulli hilafeti i Omerit , Allahu qoftë i kënaqur me të ]
Sheh Ibën Bazi Ai ndryshe njihet në popull edhe si babai I umetit për interesimin dhe bartjen e derteve të këtij umeti në të katër anët e botës si për dave, besim, dituri, shkolllim të nxënësve, furnizim me të holla, lehtësim të telasheve, lutje-dua, dërgim të thirrësve për t’I mësuar për fe, ku dihet se në vendin tone në Kosovë ai kishte dërgurar që në vitet gjashtëdhjeta Shejh Abdulkadër Arnautin si thirrës I cili me ndërhyrje të Shejh Bin Bazit kishte ardhë shumë here në Kosovë gjë të cilën e kam dëgjuar disa here nga Shejh Abdulkadër Arnauti në takimet me të. Pra nëse Shejh Bin Bazi interesohej për muslmanët e një populli të vogël në Ballaknin e largët dhe dinte se këtu ka musliman në kohën kur nuk dinin shumca e Europës për egzistimin tone atëherë çfarë intereisimi edhe më të madhë do të ketë pasë ai për vendet e mëdha ?! Allahu e mëshiroftë!
Sheh Muhamed ibën Salih el Uthejmin I gjithë umeti Islam u godit pak para akshamit të ditës së mërkurë, në pesëmbëdhjetë Sheual të vitit 1421 h me lajmin e vdekjes së dijetarit të madh Muhamed ibnu Salih El Uthejmin, në qytetin e Xhides të Mbretërisë së Arabisë Saudite. Kjo fatkeqësi goditi çdo shtëpi në çdo qytet dhe fshat, dhe njerëzit filluan të ngushëllonin njëri-tjetrin nëpër xhami, tregje e rrugë. Çdokush ndjente sikur fatkeqësia ishte e tij personale. Ngushëllimet erdhën edhe nga Mbreti dhe qeveria. Shumë njerëz filluan të meditonin se si ky shejh i nderuar kishte arritur këtë pozitë kaq të lartë në mesin e muslimanëve dhe se si e kishte fituar dashurinë e tyre. Faqe të tëra gazetash dhe revistash u mbushën me vjersha dhe poema për Shejhun e nderuar, për të shprehur fatkeqësinë e madhe që kishte goditur muslimanët me humbjen e këtij dijetari.
Burimet e sheriatit IXHMAUL UMETI: pajtimi i shumicës së juristëve islamë rreth ndonjë ç ështjeje. Ky është burimi i tretë i Sheriatit islam. Për dhënien e mendimit për ndonjë çështjeje fetare apo juridike në rang të parë janë shokët e Pejgamerit a.s. mandaj nxënësit e tyre, pas tyre nxënësit e nxënësve dhe më në fund edhe të gjithë dijetarët islam, që bazohen në Kur`anin dhe hadithet e pejgamberit a.s. Institucioni i këtij burimi vërtetohet me Kur`an ku thuhet "Nga ju le të jenë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja" (En-Nisa ajeti/104). Në një hadith thuhet "Përmbahuni sunnetit tim dhe sunnetit të pasardhësve të mi".
Eskatologjia momentin se kur do te behet Kjameti nuk e di askush pervec Allahut te lartesuar. Hadithi permendur nga shkruesi i meparshem i referohet kohes se sprovave te medha qe do te kaloje umeti i Muhamedit (aljhis selam)dhe jo ceshtjes se kjametit. Hadithi i Xhibrilit (alejhis selam) kur ju afrua Prfetit (alejhis selam) dhe e pyeti nder te tjera kerkoi qe Profeti alejhis selam ti thoshte se kur do te behet Kjameti, por ai (alejhis selam ) ju pergjigj se nuk e dinte dhe pyetesi vazhdon duke i kerkuar qe ti thote disa nga shenjat e tij dhe Profeti (alejhis selam) i pergjigjet. Hadithi është: ... "(o Muhamed alejhis selam) me thuaj kurdo te behet Kjametiqe ?", Profeti alejhis selam pergjigjet: " i pyeturi nuk di me shume se sa pyetesi" ( do te thote se ai (alejhis selam) nuk e dinte se kur behej dhe ai qe po pyet as vete nuk e dinte sepse ate e di vetem Allahu xhele shenuhu). Pyetesi voazhdoi: Mire, me thuaj disa nga shenjat e tij. I Derguari i Allahut u pergjigj: "Kur roberesha te lnd zonjen e saj dhe kur barinjte kembezbathur te garojne me njeritjetri ne ngritjen e ndertesave te larta" Nder komentet e dijetareve per keto shenja te prmendura ketu jane se me robereshen qe do te linde zonjen e saj aludohet ne mosrespektimin e prinderve cka ne ditet e sotme behet haptazi fare, dhe me barinjte ajo qe po ndodh sot se njerez qe kane bere dy lek diku vine neper qytete apo aty ku jane dhe ndertojne e ndertojne duke garuar se kush do e beje shtepine me te madhe duke harxhur tej mases e duke dale nga normalja e llogjikes.