Top 10 similar words or synonyms for periodike

grafike    0.771095

plotësuese    0.769914

hapësinore    0.734019

matematikore    0.718714

numerike    0.715597

abstrakte    0.711782

logjike    0.708928

pasqyra    0.703712

bazike    0.695902

gjeometria    0.692666

Top 30 analogous words or synonyms for periodike

Article Example
MADHËSITË PERIODIKE Madhësi të këtilla mund të jenë edhe të gjitha madhësitë e tjera elektrike, të cilat për kah natyra janë madhësi skalare, si për shembull tensioni elektrik, forca elektrolëvizore, etj.
MADHËSITË PERIODIKE Vlera mesatare e madhësisë alternative e llogaritur në këtë mënyrë është e barabartë me zero, sepse sipërfaqet e gjysmëvalës pozitive dhe negative janë të njejta por me shenja të kundërta.
MADHËSITË PERIODIKE Bartja e energjisë elektrike nga burimi i prodhimit (termocentrali, hidrocentrali, etj) deri te shpenzuesi i caktuar bëhet ekskluzivisht me anë të rrymave të ndryshueshme me kohën. Bartja e sinjaleve të radios, televizionit dhe radarit, mund të bëhet me ndihmën e rrymave të ndryshueshme me kohën, nëpërmjet valëve elektromagnetike të cilat prodhojnë rryma të këtilla.
MADHËSITË PERIODIKE 1. Rezonanca në qarqet elektrike
MADHËSITË PERIODIKE Madhësitë elektrike, kur janë të ndryshueshme, mund të ndryshojnë në hapësirë, pra prej pike në pikë, ose gjatë kohës, prej një momenti në moment. Në qoftë se rryma elektrike karakterizohet me intensitet të ndryshueshëm gjatë kohës, atë do ta paraqesim simbolikisht me
MADHËSITË PERIODIKE Madhësitë Im dhe Um quhen vlerat maksimale ose amplitudat e rrymës dhe tensionit.
MADHËSITË PERIODIKE Grafiku i tensionit apo i rrymës në mënyrë alternative herë është mbi boshtin e abshisës e herë nën të. Nëse funksioni qoftë i rrymës apo i tensionit e plotëson kushtin që sipërfaqja mbi boshtin e abshisës është e barabartë me sipërfaqen nën boshtin e abshisës, atëherë kjo madhësi quhet madhësi alternative. Nëse vlen ky kusht atëherë del që vlera mesatare e madhësisë alternative është e barabartë me zero.
MADHËSITË PERIODIKE Vlera efektive p.sh e tensionit elektrik, përcaktohet me shprehjen e përgjithshme:
MADHËSITË PERIODIKE Madhësitë elektrike mund të jenë konstante gjatë kohës të cilat i quajmë stacionare(DC), e mund të jenë edhe të ndryshueshme gjatë kohës apo alternative(AC). Ndër të gjitha madhësitë e ndryshueshme me kohën, për praktikën e inxhinierisë elektrike, më të rëndësishmet janë madhësitë periodike, ndërsa ndër to më të rëndësishmet janë madhësitë periodike të thjeshta, ose ndryshe madhësitë sinusoidale(AC)
MADHËSITË PERIODIKE Çdo madhësi sinusoidale përcaktohet në mënyrë të vetme nga tri madhësi të saj: