Top 10 similar words or synonyms for metri

densiteti    0.831801

volt    0.819683

radian    0.810196

gjeneratorit    0.805830

skalar    0.797108

njehsohet    0.795572

kendore    0.792832

cilindrit    0.791271

fluksit    0.787844

kilogrami    0.786623

Top 30 analogous words or synonyms for metri

Article Example
Metri 1 km = 100000 cm
Metri 1decimeter=100mm
Metri 1centimeter=10mm
Metri Deri te përkufizimi aktual i metrit ka ardhur nga disa propozime që janë bërë ndër vite. Këto propozime lindën si nevojë e një njësie universale. Përderisa nuk kishte një njësi standarde përdoreshin njësi të ndryshme matëse të gjatësisë varësisht nga vendi se ku ato përdoreshin. Kështu më 1668 Jean Picard-i propozoi që si njësi e gjatësisë të përdorej gjatësia e një peri lëkundës, i cili lëkundet një gjysmë periode brenda një sekonde. Kjo gjatësi sipas përkufizimit aktual është 0,994 m. Termi "metër" hyri në përdorim për herë të parë në vitin 1675 nga Tito Livio Burattini. Ky e emërtonte gjatësinë e perit lëkundës si Metri katolik "lat. Metro Cattolico".
Metri Përkufizimi i metrit edhe pse për nga gjatësia e tij nuk ndryshon shumë me gjatësinë aktuale ka pasur disa ndryshime, si më:
Metri Në praktikë përdoren nënfishat (njësitë më të vogla) dhe shumfishat e metrit (për njësi më të mëdha se metri).
Metri 1 km = 1000000 mm
Metri Metri (gr.: μέτρον = matës) është njësi matëse e gjatësisë në SI sistemi ndërkombëtar i njësive. Kjo njësi përkufizohet si: "gjatësi e rrugës që e kalon rrezja e dritës brenda (1/299 792 458) sekondave në vakuum", simboli i metrit është shkronja m e vogël e shtypit.
Metri 1 km = 10000 dm
Metri katror Metri katror është njësia e prejardhur e sipërfaqes në SI me simbolin m. Është përkufizuar si sipërfaqja e një katrori, brinjët e të cilit janë saktësisht 1 m. Metri katror derivohet nga njësia e metrit në SI i cili vetë perkufizohet si gjatësia e rrugës së përshkuar nga drita në vakumin absolut gjatë një intervali kohor të 1\299,792,458 pjesë të sekondes. Shtimi dhe zbritja e prefiksave të SI-së krijon shumëfishat dhe nënfishat por meqë njësia është në katror, madhësia e diferencës ndërmjet njësive dyfishohet në lidhje me njësite lineare. Për shembull, një kilometer është 1000 (një mijë) here gjatësia e një metri por një kilometer katror është 1000000 (një milion) herë sipërfaqja e një metri katror.