Top 10 similar words or synonyms for fushëgropë

rrafshnaltë    0.761889

ngushticë    0.736035

tajgës    0.713055

jyotirlingë    0.709692

mushkonjë    0.707668

rauzë    0.706338

ganjit    0.694990

kreshtë    0.694923

koordinantav    0.688152

pirg    0.683240

Top 30 analogous words or synonyms for fushëgropë

Article Example
Sallareva Fshati i vendosur në një shpat të Malit të Thatë, në një fushëgropë të rrethuar
Kazani Prejardhja e emrit është e paqartë përkthimi do të thotë "kusi" dhe kjo supozohet se i është vënë sepse Kazani shtrihet në një fushëgropë në formë kusie.
Rrethi i Hasit Veprimtaria e dendur vullkanike dhe lëvizjet e reja tektonike i kanë dhëne relievit të Hasit konfiguracionin e sotëm që paraqitet mjaft interesant. Është reliev kodriniro-malor me lartësi mesatare 400–500 m mbi nivelin e detit. Në mes shtrihet fushëgropa e Hasit (Krumës) e që rrethohet nga veriu, lindja e jugu me një rrjet kodrinoro-malor. Kjo fushëgropë me origjine fund ose se ka forme pak a shumë të sheshte. Relievi i saj ulet gradualisht nga lindja drejt perëndimit. Si rezultat i veprimtarisë erozive të lumit të Krumës dhe degëve të shumta të tij kjo fushëgropë është e ndare në blloqe paralele. Këto blloqe njihen nga banoret me emrin “pod” që do të thotë rrafsh ose “pla”. Këto rrafshe emërtohen nga banoret sipas përroit që i ndan ose fshatrave që i përkasin, të tille janë : Podi i Shahjës, Breshezes, Vranishtit, Zahrishtit ose Plani i Krumës, Nikoliqit, Pates etj.
Faktorët dhe elemntët klimatik Relievi zbritur (ulët) është i pranishëm me fushëgropa, fusha, lugina lumore, pllaja, lugina grykore dhe forma te tjera të brendshme (shpella) e të jashtme (cirqe, tarraca, rrafshe liqenore, etj.) Fushëgropa më tipike është ajo e rrafshit të Dukagjinit, e cila është e lëshuar mes maleve periferike dhe atyre qendrore, konkretisht në rajonin perëndimorë të Kosovës. Dimensionet e rrafshit Dukagjinit janë 70 km gjatësi dhe rreth 43 km gjerësi. Kjo fushëgropë ka rreth 3000 km katrorë dhe është e prerë nga shumë lumenj.
Opoja Opoja gjindet ndërmjet Gorës, Prizrenit dhe Malësisë së Tetovës. Territori i Opojës shtrihet në gjerësinë gjeografike 42º 00' 18" N dhe 42º 09' 04" N dhe në gjatësinë gjeografike 20º 36' 17" E dhe 20º 47' 40" E. Opoja është fushëgropë malore me lartësi mesatare mbidetare 1380 m e cila në krahasim me Gorën që është shumë më e ulët se lartësia mesatare e saj prej 1704 m.
Beci Beci është njëri ndër katundet më të mëdha të Dushkajës, shtrihet rreth pesë kilometra larg Gjakovës, në krahun verilindor të saj. Gjakovën e ka qendër administrative, arsimore e kulturore. Ky vendbanim shtrihet në një fushëgropë përmes së cilës bie një lumë i vogël që e quajnë Përroni. Kodrat përreth katundit Bec ishin të mveshura me pyje, mirëpo me zhvillimet që bëheshin dikur në bujqësinë e kësaj ane, pjesa më e madhe e tyre janë çelur dhe shndërruar në tokë pune, e që kryesisht qenë bërë vreshta.
Fushëgropa e Pollogut Fushëgropa e Pollogut është fushëgropë e ulët, dhe gjendet në 380–550 m mbi nivelin e detit. Fushëgropa e Pollogut shtrihet midis maleve të Sharrit dhe të malit të thatë të Shkupit. Ajo ka shtrirje gati meridionale dhe është e gjatë 44 km dhe e gjerë 7 km(perëndim –lindje), me një sipërfaqe prej 250 km2. Nga sipërfaqja ajo është menjëherë pas asaj të Pellagonisë dhe të Shkupit. Përbëhet prej fushëgropës së Tetovës dhe të Gostivarit. Edhe kjo, sikurse edhe fushëgropat e tjera, në ndërtimin gjeologjik diferencohet për formacione të reja gjeologjike, përkatësisht sedimentet e kuaternarit. Në tërë gjatësinë e përshkon lumi Vardar, i cili në këtë pjesë i ka të gjitha tiparet e lumit fushor, me shtrat të gjerë dhe të cekët dhe me rrjedhje me shumë gjarpërime. Mungesa e reshjeve atmosferike që e karakterizon këtë krahinë kompensohet me ujërat e lumit Vardar. Reshjet mesatare vjetore janë në mes 600 e 800 mm.
Fusha e Dukagjinit Rrafshi i Dukagjinit.- shtrihet midis malit Mokna në veri dhe malit Sharr në jug. Kufirin perëndimor e mbyll zona kodrinore e Alpeve Shqiptare (Bjeshkët e Nemuna), kurse në at lindor Drenica dhe Llapusha. Rrafshi i Dukagjinit prej Istogut në veri deri te Prizreni në jug ka një gjatësi prej 67 kilometrash dhe gjerësi 20-40 km.Ka siperfaqe rreth 1562 kilometra katror dhe perfshin 36% te Kosoves Ka rreth 500 000 banor. Ai paraqet një fushëgropë tektonike të fundosur në periudhën e terciarit. Në filli në periudhën e re gjeologjike të neogjenit ajo ka qenë mbushur me ujë e më vonë i tëtë uji i liqenit tërhiqet me anë të lumit të Drinit të Bardhë, duke u shëndrruar në këtë mënyrë në fushë të gjerë dhe pjellore. Në fushëgropën e Dukagjinit mbizotërojnë shtresat e reja gjeologjike të argjilës, të ranorëve e të konglomerateve të pliocenit dhe të materialit të depozituar të lumenjve. Zona kodrinore, e cila e rrethon fushëgropën e Dukagjinit në pjesën më të madhe përbëhet prej gëlqerorëve të mezozoikut. Rrafshi i Dukagjinit është i ulët dhe me 300-500 m mbi nivelin e detit, është ndër fushat më të ulëta të Kosovës. Pamjen e rrafshët të saj e prishin disa kodra të vetmuara, sikurse janë: "Suka e Ereçit" (589 m), "Suka e Radoniqit" (573 m) dhe "Suka e Cërmjanit" (701 m) në pjesën qendrore të Rrafshit të Dukagjinit,në një anë, dhe luginat e lumenjve si pjesë më të ulëta, nga ana tjetër. I tërë rrafshi i Dukagjinit anon prej veriut kah jugu. Lartësia e Fushës së Pejës është 500 m, fusha e Prizrenit 400 m, kurse në Vërmicë, në Drinin e Bardhë, kjo lartësi është 270 m mbi nivelin e detit.