Top 10 similar words or synonyms for datotekës

u_    0.874438

k_i    0.874270

cosφ    0.872464

p_    0.868710

konjugimi    0.866061

koduesi    0.865115

amplifikimi    0.864480

modulation    0.861278

k_p    0.860176

mapimit    0.858020

Top 30 analogous words or synonyms for datotekës

Article Example
Sistemi Operativ MS-DOS 2. Fshirja e datotekës nga disketa
Sistemi Operativ MS-DOS Fshirja e datotekës nga njësia e cila edhe është aktive
Sistemi Operativ MS-DOS Shtypja e përbërjes së datotekës në shtypës realizohet në formën:
Sistemi Operativ MS-DOS 2. Kopjimi i datotekës me emër të ri në direktorium tjetër
Sistemi Operativ MS-DOS me c'rast përcaktohet porosia e cila kërkon të përcaktohet njësia dalëse për shtypës (LPT1, LPT2, PRN) dhe bëhet aktivizimi i bibliotekës për shtypje. Më tutje shënohet emri i datotekës që duhet shtypur në shtypës:
Sistemi Operativ MS-DOS Përmes kësaj komande krijohet një kopje e re e datotekës ekzistuese me të njëjtin emër në një njësi ose direktorium tjetër ose me emër të ri. Mundësitë e ndryshme të përdorimit të kësaj komande do të spjegohen mëposhtë përmes shembujve.
Sistemi Operativ MS-DOS Datotekë ( në gjuhën angleze FILE) do të quhet programi ose dokumenti i realizuar në njërin nga paket-programet. Secila datotekë e ka emrin dhe tipin e vet. Në të shumtën e rasteve vet paket-programi ia ven tipin datotekës së emruar nga shfrytëzuesi, por nganjëherë mund të jetë edhe pa tip. Varësisht se cili është qëllimi i shfrytëzuesit, datotekat mund të kopjohen, t'u ndërrohet emri ose të fshihen sipas nevojës. Andaj varësisht nga procedura përdoren edhe komandat përkatëse.