Top 10 similar words or synonyms for cilësohen

interpretohen    0.829490

kategorizohen    0.789820

mendohen    0.786776

paraqitnin    0.778841

cilësojnë    0.777114

trajtoheshin    0.771946

tingëllojnë    0.771259

përkufizohen    0.760862

konsiderohen    0.760299

njiheshin    0.751848

Top 30 analogous words or synonyms for cilësohen

Article Example
Bernardin Palaj Ndër studimet e tij historike mund të cilësohen më të rëndësishmet:
Azia Juglindore Shtrihet në vendprerjen e pllakave gjeologjike të cilat cilësohen me aktivitet të lartë seizmik dhe vullkanik.
Dhimmi Si dhimmi (arabisht ذمّي = ḏimmī) cilësohen në traditën ligjore islamike monoteistët të cilët toleroheshin me një status ligjor të kufizuar.
Rretullimi i Tokës rreth Diellit Brezat polarë cilësohen me ftohtësi të përherëshme. Vetëm viset after rrathëve polarë Kane veta të shkurtëra dhe të freskëta.
Dar-yl-Harb Fushatat ushtarake kundra "dār al-harb"-it shihen sipas gjykimit tradicional të fesë islame jo si luftë prandaj edhe nuk cilësohen si luftë por si „hapje“ (arabisht فتوحات "futuhat"). Sipas konceptimit tradicional islamik, me "dār al-harb"-in nuk mund të ketë "salām" („paqe“) por vetëm "hudna" („armëpushim“) për një kohë të caktuar. Luftërat kundra "dār al-harb"-t cilësohen tradicionalisht si "xhihad".
Vendbanimet informale Megjithatë vendbanimet informale kanë karakterisitka të ndryshme në pjesë të ndryshme të botës, p.sh. në Shqipëri venbanimet informale kanë kryesisht banesa që mund të cilësohen të përhershme dhe relativisht cilësore nëse krahasohen me barakat.
Ekonomia e Shqipërisë Trevat shqiptare, për nga niveli i përgjithshëm i zhvillimit ekonomik cilësohen si vende bujqësore industriale. Kjo do të thotë që ekonomia bujqësore luan rolin kryesor në zhvillimin ekonomik të tyre.
Gjiret detare Gjiret detare janë thellime të shprehura qartas në vijën bregdetare, ku pjesët e oqeaneve ose të deteve nga tri anët janë të kufizuara me tokë. Në mes detit të hapur ose të deteve nuk ekzistojnë kufi natyrorë, prandaj disa dete cilësohen si gjire: Gjiri Hudson, ai i Meksikës, Gjiri Persik, Gjiri i Bengalit , Gjiri i Biskajes etj.
Atmosfera Shtrihet në lartesi 800-3000 km. Gazrat ne te jane aq te rralle sa që mund të krahasohen me vakuumet, që mund të përiftohen në laboratorët bashkkohore tde fizikës. Molekulat dhe atomet e gazrave janë të rralla, cilësohen me shpejtësi të madhe të levizjes dhe pjesërisht mbizotrojnë forcën tërheqëse të tokës dhe shkojnë në hapsirën ndërplanetare.
Islamizmi 2. Thirrja për "rikthim tek islami „i vërtetë“," i kuranit dhe sunnas, si dhe shpesh kundërshtimi për të pranuar fundin e ixhtihad-it që predikohet nga ortodoksia sunnite. Mënyra e jetesës dhe veprat e myslimanëve përreth cilësohen shpesh si jo-islame dhe të prira nga religjioziteti i shtirë.